10-10-2012
SGP vragen over Radio Uniek

De SGP-fractie heeft bij monde van Klaas Slager in de raadsvergadering van 9 oktober jl. onderstaande vragen gesteld. Dit mede naar aanleiding van diverse klachten die bij de fractie zijn binnengekomen over forse geluidsoverlast.

De evenementen en festiviteiten rijgen zich aaneen in onze gemeente. Jaren terug stonden deze gelegenheden op zichzelf. Nu is het blijkbaar nodig dat deze evenementen begeleid en afgesloten moeten worden met een uitbundig muzikaal gebeuren. Heel vaak wordt dit in het late avonduur of na middernacht aan veel inwoners ter ore gebracht die er niet om vragen. Nee, die daar zelfs echt last van ondervinden. De aanleiding voor deze vragen is het optreden van Radio Uniek afgelopen week. Ook deze dagen en avonden zijn veel inwoners geconfronteerd met de muziek die over de dorpen galmde. Ik sprak iemand die zei: "Ik kon zo meezingen bij ons thuis: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie." Onze opmerking daarbij is: dronken ze daar maar koffie. Toegespitst op Radio Uniek zijn onze vragen:

1. Was er een vergunning voor dit festijn?

2. Hebben de organisatoren zich gehouden aan de regels, die gesteld zijn wat tijden en overlast betreft?

3. Is er handhavend gecontroleerd en wat zijn de resultaten daarvan?

Het is een bekend gegeven dat overdadige geluidsbelasting zeer nadelig kan zijn voor het gehoor. Bovendien kan overmatig alcoholgebruik leiden tot zeer ernstige situaties.

Wat onze fractie betreft, is het: Dit kan zo niet langer. Het is met pijn in ons hart dat wij deze vragen moeten stellen. Wij hebben onze jeugd er niet voor over.

Noot beheerder website
Daags na de raadsvergadering heeft een verslaggever de heer Slager gebeld met de vraag hoe de SGP-fractie dit dan wil oplossen. Hij geeft aangegeven geen pasklare oplossing te hebben, maar dat de inning van een borgsom misschien een goede optie kan zijn. Deze zou dan weer teruggestort worden naar organisatoren van een feest wanneer men zich geheel aan de vergunningvoorschriften houdt. Dat werd door allerlei media opgepikt en werd gelijk groot nieuws.

terug >>