Raadslid Klaas Slager
   

Als fractievoorzitter ben ik het eerste aanspreekpunt van de fractie. Daarnaast zijn er een aantal zaken waar ik me als portefeuillehouder specifiek voor inzet.
Als agrariër behartig ik ook graag de belangen van deze ondernemers in onze gemeente. Met het oog op onze toekomstige generatie richt ik me op onderwijs, met inbegrip van de peuterspeelzalen en de bibliotheek (waar op dit moment behoorlijk wat speelt rondom de bezuinigingen op deze voorzieningen).
Het verkeer, waar velen van u meer of minder intensief aan deelnemen, is ook een onderdeel van mijn portefeuille, evenals de hulpdiensten en daarmee natuurlijk onze brandweer.
Daarnaast probeer ik namens onze fractie de ouderenzorg, waaronder begrepen de verpleegtehuizen, alsmede de gang van zaken rondom het begraven, te behartigen.
Als aanspreekpunt en portefeuillehouder werken we aan de belangen van al onze burgers. Om met hart voor Staphorst te blijven werken aan een zelfstandig Staphorst. Ik hoop daarvoor de wijsheid, kracht en gezondheid van God te ontvangen.

K. Slager (fractievoorzitter)
Geerligsland 2
7951 DK Staphorst
tel. 0522-461427
e-mail: k.slager@staphorst.nl

 

Recente bijdragen:
- Beschermde en verzorgde woonvorm Stichting Zorg Staphorst

- Motie evenementenbeleid

SGP vragen over Radio Uniek

Verplaatsen voetbal-/pannakooi Staphorst-Noord

WMO-platform