10-10-2012
Groenbeheerplan 2013-2016

In de raadsvergadering van 9 oktober jl. is het Groenbeheerplan 2013-2016 besproken. De SGP heeft voorgesteld om jaarlijks iets meer (20.000 euro) dan nu te besteden aan het groenonderhoud. Wij kiezen voor de optie die genoemd wordt 'minimaal acceptabel beeld'.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Groenbeheer moet niet onbeheerst uit de hand lopen. We hebben veel, 110 hectare groen en daarbij 32.500 bomen. Voor elke bewoner 70 vierkante meter openbaar groen en 2 openbare bomen. We zijn dus een erg groene gemeente

Ook in dit plan kunnen we als raad iets kiezen.

Het voorgestelde scenario 5 (haalbare kwaliteit op basis van het huidige budget) geeft ons geen goed gevoel. Op deze manier stellen we zachte kaders, onduidelijke kaders, alles Basis behalve bomen, bosplantsoen, gazon en ruw gras. De vraag komt dan automatisch is er nog meer groen behalve deze vier categorieën.

Wij stellen voor om scenario 3 (minimaal acceptabel beeld) te kiezen voor de duidelijkheid. Het verschil is 20.000 euro. Bezuinigen moeten we immers niet doen door de kaders te laten vervallen, maar door op een slimmere manier de kwaliteit te gaan bereiken. Daarvoor zijn verschillende methoden:
1. Voordelen in aanbesteden. Misschien knippen van stukken van het onderhoud, zodat bedrijven die sterk zijn op een bepaald onderdeel kunnen inschrijven, zonder dat ze er klussen bij krijgen die zij weer met onderaannemers moeten uitvoeren.
2. Burgers betrekken bij het onderhoud. Het perkje samen met enkele buren onderhouden. Als gemeente dit faciliteren door het groenafval op te halen, zoals we dit al kennen van blad.
3. Het college heeft al voorgesteld om de rotondes qua onderhoud te verhuren, zodat daar ook opbrengsten aan verbonden zijn. We zijn ook erg benieuwd naar deze ontwikkeling.

Ziet het college dit voorstel, scenario 3 kiezen en op een slimmere manier met minder budget toch te kwaliteit halen, ook als een haalbare zaak?

terug >>

Lubbert Talen