21-07-2012
Kiesvereniging SGP verwelkomt 400e lid

De plaatselijke kiesvereniging "Oude Paden" van de Staatkundig Gereformeerde Partij heeft haar 400e lid mogen verwelkomen. De kiesvereniging is in het voorjaar gestart met de ledenwerfcampagne. Op 16 maart jl. is in het SJOS-gebouw aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst een avond gehouden voor leden en belangstellenden, waar de voorlichter van de Tweede Kamerfractie van de SGP, Menno de Bruyne, een avond heeft verzorgd en waarbij zich tevens 6 nieuwe leden hebben aangemeld.
In navolging van deze avond en de landelijke Ledenwerfcampagne 2012 heeft de ledenwerfcommissie verschillende personen benaderd die mogelijk ook lid willen worden. Uit deze ronde zijn nog eens 22 nieuwe leden naar voren gekomen. Een mooi resultaat. Door deze toename is de mijlpaal van 400 leden overschreden en telt het huidige ledenbestand 414 leden.
Als 400e lid is de heer G. van der Linde, Bullingerweg 25 te Staphorst, ingeschreven. Het bestuur heeft hier aandacht aan gegeven door een bezoek te brengen. Op donderdag 19 juli 2012 heeft de tweede voorzitter, Willem de Haan, het boek "Gods trouw en goedheid prijzen" aangeboden. Het boek bevat alle SGP-partijredes van 1987 tot 2010, uitgesproken door de heer ir. B.J. van der Vlies. De uitgave van dit boek is een initiatief van het bestuur van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Aan mevrouw Van der Linde werd een bos bloemen overhandigd.
Tijdens het bezoek werd het belang van leden voor een politieke partij nog benadrukt. Vooral in deze tijd, waarin de christelijke politiek steeds minder weerklank vindt, is het belangrijk dat de politici zich gesteund weten. In de eerste plaats is het gebed hiervoor nodig. Verder helpen de leden om het werk van de SGP vorm te geven. Ze denken mee over de verkiezingsprogramma's, beslissen over kandidatenlijsten en kunnen verschillende adviezen geven.
Door de stem en steun van leden wordt getoond achter het werk van de SGP te staan. Zo kan iedereen bijdragen aan het uitdragen van de Bijbels genormeerde politiek, wat de SGP ziet als haar blijvende opdracht. Juist in deze tijd is die boodschap actueel.
De heer Van der Linde werd nogmaals bedankt voor zijn aanmelding als lid en werd toegewenst nog vele jaren in gezondheid lid te mogen zijn van de SGP.


terug >>

Zie ook:
Kiesvereniging SGP begroet 300e lid