14-06-2012
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

In de raadsvergadering van 14 juni jl. heeft de raad gesproken over het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015 van de gemeente Staphorst. Wij kunnen ons goed vinden in de opgestelde beleidsnota. Onze grote waardering hebben wij uitgesproken voor het vrijwilligerswerk dat gedaan wordt door Humanitas Thuisadministratie. Een betere samenwerking tussen deze organisatie en de kerken juichen wij toe.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Bij het doornemen van de stukken hebben we waardering gekregen voor hetgeen er op dit terrein gedaan wordt, waarvoor nu in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening een beleidsplan voor ons ligt.

Hoofddoelstelling is: Voorkomen van sociale uitsluiting van inwoners van onze gemeente.
Wij omarmen deze doelstelling van harte!

We kunnen allerlei zaken aanhalen, die onze instemming hebben. Dat heeft niet zoveel zin.
We kunnen ons geheel vinden in de weergegeven lijn, met de driedeling: preventieve zorg (Thuisadminsitratie), schuldhulpverlening Gemeentelijke KredietBank (GKB) Assen en immateriële hulpverlening door een van de maatschappelijke zorginstellingen (Carinova/Schuilplaats./De Driehoek).

Enkele vragen en opmerkingen:

Vier keer per week spreekuur van de GKB-Assen in Meppel, en ook het intake gesprek aldaar? Verhoogt dat de drempel niet? Over laagdrempeligheid gesproken?

Samenwerking met ketenpartners is de komende periode een speerpunt. Dat lijkt ons een zeer goede zaak. Hiermee staat of valt de integrale benadering.

Humanitas Thuisadministratie verdient wat ons betreft een grote pluim, met haar vrijwilligers.
Het onveranderlijk adagium van de SGP voor mens en overheid is, zoals bekend: Gods eer, en het welzijn van onze naasten. Dat ligt in één lijn. Dat ondervindt steeds tegenstand. Wij begrijpen dat niet. Dit werk van Humanitas is wat ons betreft een mooi voorbeeld van het tweede deel: Het welzijn van de naaste bevorderen. Prachtig! Hier wordt belangelooos belangrijk werk gedaan: zorg voor en hulp aan de naaste.

Dat het contact met de kerken wat moeizaam verliep, betreuren wij daarom des te meer. Dat zij zelf het nodige doen, is natuurlijk een goede zaak, maar contact houden met andere werkers op dit terrein lijkt ons goed. De kerken moesten het als uitdaging ervaren.

Humanitas geeft expliciet aan ook 1 of meer kerkelijke vrijwilligers te zoeken. Wij prijzen het invoelend sociaal-emotionele vermogen dat deze stichting hiermee ten toon spreidt voor christelijke klanten/deelnemers.

De vrijwilligheid van de deelnemers is een ernstige zwakte in het geheel, waar echter moeilijk een oplossing voor te vinden is.


terug >>

Arie den Ouden