28-04-2012
Verplaatsen voetbal-/pannakooi Staphorst-Noord

In de raadsvergadering van 24 april jl. heeft de raad gesproken over het plan om de voetbal-/pannakooi te verplaatsen van de Oranjestraat naar het Notarisbos. Er is overlast bij deze kooi aan de Oranjestraat. Dat betreuren wij, maar verplaatsen naar het Notarisbos is ook het verplaatsen van de overlast. Ook buurtbewoners in een grote straal om de beoogde locatie zien het niet zitten. Dan moeten wij ook niet overgaan tot verplaatsing.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Klaas Slager, namens de SGP-fractie.

Met een flinke provinciale bijdrage konden we een prachtige pannakooi plaatsen aan de Oranjestraat. De jeugd kon daarin heerlijk voetballen en lekker dicht bij huis. Het blijkt dat de overlast voor de buurt echter groot is. Wat onderzoek heeft uitgewezen dat we hierin niet alleen staan. In o.a. Heerde is ook een pannakooi verwijderd en in Borculo worden er bijzonder strenge regels met sancties gesteld.

De wijkraad Noord heeft zich samen met de jongerenwerker gebogen over verschillende mogelijke locaties. Het is goed dat de plussen en minnen van alle opties tegen elkaar afgewogen zijn. De locatie aan de Parallelweg kwam als beste uit de bus. Hiervoor zouden echter snelheidsbeperkende maatregelen genomen moeten worden. Kan de wethouder uitleggen waarom dit moet? Nu wordt daar een balletje getrapt zonder kooi erom heen, straks met kooi! Dat is toch veiliger, er zal minder snel een bal de weg over vliegen. De SGP fractie begrijpt deze redenering niet.

De locatie die nu voorgesteld wordt, is die van het Notarisbos. De aanwonenden zijn blijkbaar vooraf niet geraadpleegd, want dezen zijn er niet voor. We hebben begrip voor hun bezwaren. Daarnaast vinden we het ook geen locatie om kinderen tot 12 jaar te laten spelen. Er is weinig of geen sociale controle. We denken dat het een hangplek wordt.

Omdat de locatie Parallelweg het niet is geworden, zijn de aanwonenden van deze locatie nu niet in het geweer gekomen, maar ook daar zijn bezwaren.

We gaan daarom als fractie met beide locaties niet akkoord. Het is jammer voor de jeugd die er wel van geniet, maar we denken dat het het beste is dat de kooi verwijderd wordt. Wat ons betreft wordt de pannakooi verkocht.

Hieronder een paar recente berichten over problemen in andere plaatsen met een pannakooi.

Pannakooi weg na overlast (De Stentor 6 april 2012)

HEERDE - De pannakooi achter de Wilhelmina- en Margrietschool in Heerde is gisteren afgebroken. Hangjeugd veroorzaakte ondanks verschillende maatregelen zoveel overlast in de buurt, dat voor de gemeente de maat vol was.

De betonnen vloer blijft wel liggen als verlengstuk van het schoolplein.

De kooi (waarin kan worden gevoetbald) is in 2010 juist geplaatst met dat doel. Het plein van de Wilhelminaschool werd een stuk kleiner, toen daar de afgebrande Margrietschool in noodlokalen trok. Het duurde niet lang voor de buurt bij de gemeente aan de bel trok. "Jongeren verdringen de kleintjes", zegt verantwoordelijk wethouder Herman van der Stege. "Wat je dan krijgt zijn ballen die toch over de hoge hekken worden geschoten en bij mensen in de tuin belanden. Eén buurtbewoner heeft zelfs een net over de tuin gespannen, zodat de baby veilig buiten kan staan."

De inmiddels gefuseerde basisschool werd niet bij de beslissing betrokken. Logisch volgens Van der Stege, want het is niet de school die voor overlast zorgt. Toch valt het de Wilhelmina- en Margrietschool rauw op het dak. Teleurgesteld keken de kinderen gisteren toe hoe de kooi in een paar uur tijd grotendeels werd ontmanteld. "We kregen een telefoontje van de gemeente over het verwijderen. Als school hebben we geprotesteerd bij de wethouder, maar die was onvermurwbaar", zegt directeur Eric van Kranenburg. Toch heeft hij begrip voor de situatie. "Ik heb buurtbewoners gesproken en begrepen dat jongeren na schooltijd voor overlast hebben gezorgd. De school niet."

Volgens Van der Stege is de pannakooi een populaire hangplek geworden voor jeugd uit zowel Heerde als Epe. "We hebben het geprobeerd met extra toezicht door politie en een boa, maar dat zou je permanent moeten doen. Dan moet je kiezen."

De kooi wordt op een nog te bepalen plek in Heerde herplaatst.

Overlast pannakooi (Twentsche Courant Tubantia 22 april 2012)

BORCULO - Na 21.00 uur niet meer in de 'kooi', na 22.00 uur niet meer op het veld, afval in de afvalbakken en geen radio- of muziekoverlast.
Anders volgt een bekeuring. Dat zijn de nieuwe gedragsregels die de gemeente heeft opgesteld voor het gebruik van de zogenaamde pannakooi op het Elbrink in Borculo.
Buurtbewoners van de Graaf Wichmanstraat en de Van Coeverdenstraat klagen al sinds medio 2010 over geluidsoverlast en rondslingerend afval rond de bij jongeren populaire voetbalkooi.
"Het is begrijpelijk dat zo'n kooi voor overlast in de buurt zorgt", vindt burgemeester Hein Bloemen van Berkelland. "Het zijn ijzeren hekwerken en dat maakt een hoop kabaal. Vooral 's avonds kan dat rottig zijn. Er moet in vervolg goed worden gekeken waar zo'n kooi wordt neergezet."
In overleg met buurtbewoners, de jongerenwerkers en de wijkagent heeft de gemeente besloten de gedragsregels op te stellen. Daartoe zijn inmiddels borden met de regels rond de kooi geplaatst.

terug >>