11-04-2012
Aanvullend krediet reorganisatie

In de raadsvergadering van 10 april jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad (alleen de fractie van de ChristenUnie was tegen dit voorstel) een aanvullend krediet van € 45.000 beschikbaar gesteld om de voorgenomen reorganisatie te kunnen afronden.
Wij betreuren het, dat dit nodig is maar vinden het wel positief dat het college er nu ook goed van doordrongen is dat voortgang gemaakt moet worden in dit proces.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Reorganiseren is overal een zaak die grote consequenties heeft en daarom niet altijd gemakkelijk uitgevoerd kan worden. Toch moet zo'n proces, wanneer dat aan de orde is, voortvarend ter hand genomen worden. Met spijt moeten wij concluderen, dat dit bij onze gemeente niet altijd even goed is gelukt. Daarom suddert dit proces eigenlijk al veel te lang voort.
Maar gelukkig zien wij de laatste tijd een kentering ontstaan. Onze indruk is tenminste, dat nu goed tot het college lijkt te zijn doorgedrongen dat het tijd wordt dat er spijkers met koppen worden geslagen.

Toen wij gestart zijn met het reorganisatieproces, was het college van mening dat Rijnconsult hét bureau was om ons daarin te begeleiden. Wel hebt u terecht de mogelijkheid ingebouwd om na elke fase er een punt achter te kunnen zetten. Na de derde fase was de drive er kennelijk niet meer om nog door te gaan met Rijnconsult. Maar wat is de garantie dat het met WagenaarHoes wel tot een goed einde gebracht wordt?

Dan een vraag over de offerte. Zoals bekend, is er momenteel een moordende concurrentie in de wereld van organisatieadviesbureaus. Heeft het college voor de 4e en 5e stap ook meerdere offertes opgevraagd? Zo nee, waarom is de keus dan op dit bureau gevallen?

Gezien de ervaring met Rijnconsult willen wij namelijk wel graag de zekerheid hebben dat WagenaarHoes de reorganisatie op een snelle, doeltreffende wijze gaat afronden. Zoals eerder gezegd, duurt dit proces in onze ogen namelijk al te lang. Ook voor ons personeel geeft dat te lang spanning en onzekerheid.
Deelt het college onze mening?

In de offerte staat al een bijeenkomst van de stuurgroep gepland in maart (2012). Ook wordt genoemd dat de herstart van de reorganisatie rond 20 maart (2012) zal plaatsvinden. Zien wij het goed, dat het college dan al opdracht heeft gegeven voor de offerte? Of moeten wij er vanuit gaan dat de termijnen al weer niet gehaald worden?

Hoewel we dus nog enkele vragen hebben, zijn wij er van overtuigd dat de reorganisatie met spoed doorgezet moet worden.

terug >>

Jan Visscher