14-07-2011
Zorgvuldig handelen!

Het CDA laat via een blog weten dat politici niet moeten overdrijven. Prima, ook de SGP fractie steunt deze stelling.
Dan volgt echter het verkeerde voorbeeld. En wel het bestemmingsplan Stadsgaten van Hasselt wat dinsdag jl. in de raad is behandeld.

Het beeld wat hier geschetst wordt is niet de beleving van de SGP. We overdrijven namelijk niet.
Het realiseren van dit natuurgebied heeft de SGP steeds gesteund.
Waar het CDA onrustig van wordt, is het amendement wat de SGP fractie in stemming heeft gebracht.

Daarmee werden de raadsleden opgeroepen om de volgende zinsnede in de regels van het bestemmingsplan op te nemen:
"Het gebruik en beheer van de bestemming natuur heeft geen extra beperkende effecten tot gevolg voor de nabijgelegen agrarische bedrijven".

Deze zinsnede staat in de toelichting, echter daarmee niet in de regels van het bestemmingsplan.
De landbouwers die in de toekomst onverhoopt beperkingen ervaren kunnen geen beroep doen op een toelichting, maar wel op bestemmingsregels.
En de SGP fractie wilde dit daarom in de regels opnemen. En niet alleen de SGP, ook de ChristenUnie steunde deze verbetering. Helaas waren twee raadsleden van de CU en één van de SGP afwezig, waardoor het amendement is verworpen.

Het is niet te gek voor woorden zoals het CDA beweerd. Het is zorgvuldig handelen. Ook het LTO heeft positief geadviseerd en was aanwezig bij de raadsvergadering.
Met de steun van het CDA was dit amendement aangenomen, echter het CDA heeft tegengestemd. En dat is hun goed recht, daarover geen misverstand.

Wij willen niet overdrijven. Dit is geen grote zaak. Maar we begrijpen niet dat het CDA, vanouds toch een partij met gevoel voor de belangen van onze boeren, hier zo heeft gehandeld.

terug >>Bijlage(n): amendement