18-12-2010
Inrichtingsplan Oude Rijksweg en Gemeenteweg

In de raadsvergadering van 14 december jl. is voor het eerst informatie aan de raad gegeven over een inrichtingsplan voor de Oude Rijksweg en Gemeenteweg. Er is nu nog niet in de raad over gediscussieerd. De planning is dat dit gaat gebeuren in januari 2011. Wij hebben wel alvast een aantal zaken doorgegeven, die voor ons van groot belang zijn.
Die punten zijn door Lubbert Talen namens de SGP-fractie ingebracht.

De SGP-fractie is geschrokken van het nieuwe inrichtingsplan Oude Rijksweg/Gemeenteweg. Het grote voordeel is, dat er een bijdrage van de provincie komt. In de toelichting zijn de nadelen ook wel benoemd, maar deze hebben er toch niet toe geleid, dat er een ander plan gekomen is. Als nadelen zijn genoemd:

1. Verkeersveiligheid is niet meegenomen.
2. Suggestiestroken, vallen niet op en zijn daarom in wezen geen suggestiestroken meer.
3. Verkeer zal uitwijken in een grasberm, wat veel onderhoud zal kosten.
4. Parkeren is minder makkelijk, of moet gewoon op de weg, zoals we dit bij de Blokker (Nip) kennen.
5. Wandelen met kinderwagen of met een rollator is op bepaalde stukken gewoon niet meer mogelijk!
6. Het is niet duidelijk, hoe het komt met de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de rabatstrook.

Gelukkig: Het conceptplan zal daar waar nodig nog worden aangepast tot een definitief inrichtingsplan.

Maar: De SGP-fractie vindt het noodzakelijk, dat we de totale kosten van dit plan, dus de investering en het extra onderhoud van de komende 10 jaren zetten naast een plan zonder de vergroening van de streek, zonder de bijdrage van de provincie en zonder het extra onderhoud.

Het kan zijn dat we immers met de bijdrage van de provincie het paard van Troje binnenhalen. Daar willen wij als SGP niet verantwoordelijk voor zijn.

terug >>

Lubbert Talen