“Top 8” van de kandidaten

Klaas Slager (59) - Gehuwd met Aaltje Coster. Zeven kinderen, 
van wie vijf getrouwd. Tien  kleinkinderen. 
In het dagelijks leven ben ik veehouder en 
vertegenwoordiger. Daarnaast bekleed ik 
enkele maatschappelijke functies. Sinds 1998 
ben ik raadslid en heb ik mijn inzet gegeven op 
het gebied van onderwijs, ouderen - en gehandicaptenzorg en het monumentenbeleid. Als lijstrekker van lijst 1 wil ik u als kie-zer oproepen: stem principieel, stem SGP. Deze partij staat  op een duurzaam fundament voor de zelfstandigheid van onze mooie gemeente Staphorst. Betrokken met en opkomend voor onze inwoners, met als leidraad Gods Woord, hoop ik, onder Zijn zegen samen met mijn ervaren en collega’s die de Stap-horster samenleving door en door kennen, mijn inzet te geven.

Jan Visscher (54) - Gehuwd met Roelofje Kroll. 
Vader van 3 dochters. Altijd woonachtig 
geweest in Rouveen en daar lid van de Oud 
Gereformeerde Gemeente. 
Diverse opleidingen gevolgd op 
administratief/financieel gebied en werkzaam 
in de financiële dienstverlening. 
Voor onze fractie ben ik vanaf 1994 ook steeds woordvoerder geweest bij financiële onderwerpen. 
In de nieuwe raadsperiode hoop ik opnieuw de kracht en ge-zondheid te ontvangen om mij, met uw stem en steun, in te zetten voor de belangen van de inwoners van Staphorst. Hét kompas daarbij voor mij, en de SGP, is Gods Woord.

Lubbert Talen (34) - Vanaf 2002 ben ik het jongste raadslid van 
de gemeente Staphorst. 
Ik ben getrouwd en vader van vijf zonen. 
Met name op het gebied van verkeer, wegen 
en economische ontwikkelingen heb ik in de 
gemeenteraad een constructief steentje bijgedragen.  
Politiek is een roeping, maar ook een ambacht. 
Dat vraagt om een energieke en creatieve inzet om bepaalde beoogde verbeteringen om te zetten in beleid. 
Ik stel er een eer in om uw volksvertegenwoordiger te mogen zijn: open ogen en oren te hebben voor iedereen die met con-crete knelpunten komt.

A. den Ouden (49) - Gehuwd, vier kinderen, onderwijzer 
te Staphorst. Welke uitgangspunten probeer 
ik gestalte te geven in mijn politiek-bezig-zijn? 
De Heilige Schrift is de absolute norm; de 
Vaderlands-Christelijke traditie is voor mij een 
waardevolle en schier onopgeefbare vorm. 
Beide zijn heilbrengend voor mens en samenleving. Aan vrijheid en onafhankelijkheid, zoals moderne mensen dat verstaan, gaat onze samenleving ten onder. Daarom sta ik zeer kritisch tegenover (1) de ideologische uitgangspunten van onze moderne maatschappij; (2) tegenover de daarop gebaseerde maatschappelijke verhoudingen en structuren; (3) tegenover de moderne levensstijl die met haar ontelbaar veel, zeer subtiele uitdrukkingsvormen het moderne levensgevoel concretiseert en symboliseert.

Hendrik Troost (46) - Geboren en getogen Staphorster. 
Samen met vrouw en onze drie (nog 
studerende) kinderen woon ik bij ons bedrijf 
aan de Industrieweg. In het dagelijks leven 
probeer ik de kost te verdienen als 
ondernemer in de houtbewerking en de 
meubelproductie. Daarnaast ben ik 
brandweervrijwilliger bij het korps van Staphorst. Voor een on-dernemer zijn de sleutelwoorden: klantvriendelijk zijn, efficiënt-economisch denken en handelen, duidelijke en heldere afspra-ken maken en nakomen. De brandweer heeft als slogan: be-hulpzaam, deskundig, daadkrachtig. Mijn wens is om als raads-lid deze sleutelwoorden en slogan te verweven in een Bijbels genormeerd politiek beleid met als doel op te komen voor de belangen van u als Staphorster.

Lucas Mulder (45) - Staphorster in hart en nieren. Mijn jeugd bracht
ik door op de boerderij. Ik ben getrouwd met 
Janny, samen hebben we vier kinderen gekregen. 
Sinds 2007 wonen we in onze verbouwde 
boerderij aan de Gemeenteweg. De bouwwereld 
is mijn werkterrein, in dienst bij de Koninklijke 
BAM groep. Sinds 2003 geef ik leiding aan de 
Bouwcombinatie Stadshagen in Zwolle. 
Daarnaast ben ik soms actief  in het bouwkundig onderwijs. 
Mijn ervaring in de bouwwereld en kennis van het verbeteren van organisaties en teams, hoop ik in te kunnen inzetten in onze plaatselijke politiek. Ik wil graag weten wat er onder mensen leeft en tracht dat te vertalen naar politiek beleid.

Henk-Jan Koppelman (26) - Gehuwd met Vrouwgje Visscher 
en vader van twee zoons. 
Wij wonen in Rouveen. 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam 
als docent in het Voortgezet Onderwijs. 
Dienend dienstbaar zijn voor een zelfstandig Staphorst en dat gegrond op het duurzame fundament van Gods Woord, zo zou ik mijn politieke motivatie willen omschrijven.’

Roelof Mulder (24) - Ik woon in Staphorst en ben geboren 
op Hervormingsdag in 1985.
Al een lange periode ben ik actief in de 
Studievereniging van de SGP. 
Dankzij de ervaring die ik daarbij heb opgedaan 
hoop ik straks een frisse bijdrage te kunnen 
leveren binnen de plaatselijke politiek. 
De SGP is ook een partij van en voor de jeugd. 
Ik hoop daarom als jeugdig lid te kunnen weergeven wat er leeft onder onze jongeren. 
Waarom ik voor de SGP kies? Omdat deze partij zich gebon-den weet aan de Bijbel. Die heeft immers absoluut gezag op alle terreinen! 
Elke besluitvorming wordt dan ook aan de Bijbel getoetst. 
SGP… Glashelder!