Gehouden bijeenkomsten 2011 - 2010
Agenda

17 februari 2012
Om 20.30 uur Gerbrand de Jong van de HHJO: Moderne media in de praktijk

20 januari 2012
Om 20.00 uur ledenvergadering en 20.30 uur
H. van Arnhem over “Het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus in het politieke krachtenveld”

Bijeenkomst: "Moderne media in Bijbels perspectief"

Media vernieuwen steeds sneller. Vroeger stuurde je een brief via de postkoets. Jaren later werd deze gemotoriseerd. Vele jaren later kwam de fax en weer later kon men e-mailen, sms-en en inmiddels “Twitteren”. Allemaal ontwikkelingen die het versturen van boodschappen versnelden. De ontwikkeling van nieuwe media gaat steeds sneller. Wie houdt dit allemaal nog bij? Dit thema zal dit seizoen enkele avonden centraal staan. De eerste avond komt ds. A.C. Uitslag en is het thema: "Moderne media in Bijbels perspectief"

D.V. vrijdag 2 december 2011, Aanvang 20.30 uur (koffie vanaf 20.15 uur)

Locatie: SJOS-gebouw, Ebbinge Wubbenlaan 57 te Staphorst

Debat tussen SP-er en SGP-er

STAPHORST -Vrijdagavond 18 maart 2011 wordt er een bijzondere debatavond georganiseerd door de SGP-studievereniging. Op deze avond zullen Roelof Bisschop (SGP) en Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) onder leiding van Jan Kuijers met elkaar in debat gaan over de vrijheid van onderwijs. Beide heren zijn deskundigen op dit gebied maar hun meningen liggen ver uit elkaar. Ook de aanwezigen zullen hun mening mogen geven zodat er een levendig debat ontstaat. De avond is openbaar dus iedereen is van harte welkom. Om 20.15 uur wordt de avond geopend in het SJOS gebouw aan de Ebbinge Wubbenlaan 57. De zaal is open vanaf 20.00 uur.

Meer informatieD.V. 11 maart 2011
Ledenvergadering kiesvereniging SGP Staphorst-Rouveen
Locatie: Dienstgebouw Hersteld Hervormde Gemeente

 


D.V. 25 februari 2011
Regionale verkiezingsavond voor de verkiezingen van Provinciale Staten
Locatie: De Vijverhoeve
Adres: Noordelijke Ruitenweg 1, 8035 RK Zwolle (Lichtmis)
Aanvang 20.00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd i.p.v. 19.30 uur)
Inloop vanaf 19.45 uur
Opening door ds. Tj. de Jong (voorzitter SGP Staphorst-Rouveen)
Sprekers: D(irk) van Dijk, J(an) Slagman en S(ytse) de Jong, de nummers 1, 2 en 3 van de kandidatenlijst
Pauze
Forumdiscussie onder leiding van J(an) Kuijers
Sluiting door D. van der Sluis (voorzitter SGP Zwartewaterland)