Wethouder Sytse de Jong  
     

Het college van burgemeesters en wethouders van Staphorst wordt gevormd door SGP, CDA en Gemeentebelangen en telt drie wethouders. Ik ben wethouder en 1e locoburgemeester. Het hoofdbestanddeel van mijn portefeuille is financiën. Ook verkeer & vervoer, onderwijs, peuterspeelzalen, bibliotheek en WMO-voorzieningen behoren tot mijn directe takenpakket. Verder houd ik me op de hoogte van ontwikkelingen op het vlak van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wat mij bijzonder aanspreekt aan Staphorst, is hard werken, met zijn allen de schouders ergens onder zetten, samen doelen nastreven, gedreven op kansen inspelen. Het fundament van de Bijbel biedt daarvoor de best denkbare basis.

Mr. S. de Jong

Sytse de Jong mr. S. de Jong (wethouder)
Meestersweg 1
7951 BR Staphorst
tel. 0522-461130
e-mail: s.dejong@staphorst.nl
http://www.twitter.com/Sytse_de_Jong