Sytse de Jong
Sytse de Jong
(wethouder)
De SGP-fractie in Staphorst    
     

Een fractie van vijf personen, dat vraagt om enige taakverdeling.
Deze verdeling hebben we afgesproken aan de hand van de gemeentelijke taken en onderwerpen. Dat is geen vast gegeven.
Er komen meer gemeentelijke zaken op ons af, de andere overheden (Rijk en Provincie) stoten taken af. Denk aan jeugdzorg en werkvoorziening.
Decentralisatie Jeugdzorg
Decentralisatie Maatschappelijke ondersteuning
Decentralisatie Participatie

Wie gaat waarover:
Algemeen bestuur
Begraafplaatsen en Begraven
Bibliotheken
Bouwen en Wonen
Burgerparticipatie
Duurzaamheid & Milieu
Economie en Mobiliteit
Economische Zaken
Evenementen en cultuur
Financiën
Jeugd en Bewegen
Landbouw en landschap
Leefomgeving
Milieu
Monumentenzorg
Onderwijs
Openbare orde en Veiligheid 
Openbare Werken
Recreatie en toerisme
Regionale samenwerking
Ruimte en wonen
Sociale Zaken en Groen
Sport
Verkeer en Wegen
Vrijwilligersbeleid
Welzijn, Sociale Zaken
Lubbert Talen
Lubbert Talen
(raadslid en fractievoorzitter)
Lucas Mulder
Lucas Mulder
(raadslid en vice-fractievoorzitter)
Hendrik Troost
Hendrik Troost
(raadslid)
Roelof Slager
Roelof Slager
(raadslid)
Erik Hattem
Erik Hattem (raadslid)
Steunfractie:
Klaas Kuiper
Klaas Kuiper
(schaduwfractie)
Egbert Tuin
Egbert Tuin
(schaduwfractie)
Henk Kin
Henk Kin
(schaduwfractie)