Giften

Het kan zijn dat de staatkundige gereformeerde beginselen uw hartelijke instemming hebben, terwijl u geen lid bent van de SGP. Als u ervan blijk wilt geven dat u hart heeft voor Staphorst, kunt u het verwezenlijken van bijbels genormeerde politiek in onze gemeente steunen door een gift over te maken op bankrekening 68.02.13.155 ten name van de Kiesvereniging SGP, Rouveen.

Het bankrekeningnummer van de Studievereniging is 66.58.02.366, ten name van SGSV Staphorst e.o. te Staphorst.