Bestuur van de Kiesvereniging    
       

De Kiesvereniging "Oude Paden" maakt deel uit van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in Nederland. De vereniging heeft als doel om ook op staatkundig terrein de normen en regels van Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen. Daartoe is de SGP actief bij het politieke leven in de gemeente Staphorst betrokken. Aan de basis van deze betrokkenheid liggen de activiteiten van de kiesvereniging. De naam "Oude Paden" brengt een hartelijke verbondenheid tot uitdrukking met die beginselen waarvoor onze partij zich vanouds heeft ingezet. Deze verbondenheid betekent allerminst dat de SGP het verleden verheerlijkt of stilstaat. Integendeel. Deze naam staat voor betrouwbaarheid en voortgang. De SGP staat een gemeentebestuur voor ogen dat zich nu én in de toekomst niet op het drijfzand van veranderlijke maatschappelijke inzichten fundeert, maar dat steunt op Gods Woord en inzettingen, die een vaste en onveranderlijke grondslag vormen.

   
       
A. den Ouden
A. den Ouden
(voorzitter)
K. Dunnink
K. Dunnink
(secretaris)
H. Visscher
H. Visscher
(penningmeester)
K. Slager
K. Slager
(2e voorzitter)
A. Bisschop
A. Bisschop
J. Jansen
J. Jansen
--
H. Visscher
H. Visscher