Gehouden bijeenkomsten

18 maart 2016
Ledenvergadering Kiesvereniging

--------------------

woensdag 18 maart 2015
Vekiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen

vrijdag 20 maart 2015
Ledenvergadering plaatselijke Kiesvereniging
Aanvang 20.00 in Dienstgebouw HHK Staphorst

vrijdag 6 maart 2015
Openbare verkiezingsavond met SGP-lijsttrekkers
Locatie: De Vijverhoeve

vrijdag 27 februari 2015
Van der Staaij komt naar Hardenberg
Locatie: GKV "Het Morgenlicht",
Gramsbergerweg 59, 7772 CV Hardenberg

woensdag 25 februari 2015
Tijdrede voor SGP: Voorganger: Ds. D. Zoet
Aanvang: 19.30 uur

vrijdag 6 februari 2015
Arendo Joustra bij SGS Staphorst
Locatie: SJOS, Ebbinge Wubbenlaan 57
Aanvang: 20.00 uur

15 januari 2015
SGP: verleden >> heden >> toekomst
Ir. B. J. van der Vlies, oud kamerlid
Locatie: Willem de Zwijgerschool, Bergerslag 22

--------------------

donderdag 30 oktober 2014
Ledenvergadering Kiesvereniging

donderdag 13 maart 2014
Debatavond van de gezamenlijke politieke partijen bij Spoorzicht.

vrijdag 4 april 2014
Debatavond met Jan-Willem Kranendonk.
Locatie: SJOS, Ebbinge Wubbenlaan 57. Aanvang 20.00

vrijdag 28 februari 2014
Gezamenlijke avond Kiesvereniging
Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 19.45 uur.
- Opening en sluiting door ds. B. Reinders en ds. G. Kater
- Introductie van de nummers 1 t/m 8 van de kandidatenlijst door Jan Kuijers
- Presentaties door de eerste acht kandidaten
- Pauze
- Beantwoording vragen enz. onder leiding van Jan Kuijers
Locatie: Pieter Zandt Staphorst

woensdag 26 februari 2014
Tijdrede. Om 19.30 uur hoopt ds. G. Beens, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek in de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst voor te gaan in een tijdrede voor de SGP.

vrijdag 17 januari 2014
Thema-avond met spreker Avakthi. Vooraf ledenvergadering. Aanvang: 19.45
Aanvang 20.30 in het SJOS-gebouw aan de Ebbinge Wubbenlaan 57 te Staphorst

--------------------

vrijdag 22 november 2013
Ledenvergadering: Opstelling kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014

vrijdag 18 oktober 2013

Christen in een seculiere samenleving.
Harm-Jan Polinder en Steven Middelkoop.
Aanvang 20.00 in het SJOS-gebouw aan de Ebbinge Wubbenlaan 57 te Staphorst

vrijdag 12 april 2013 ( ipv 19 april)
Debat-avond (afsluitings avond)
Spreker: Jan Kloosterman
Onderwerp: Lagerhuis-debat
Locatie: SJOS
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).
Klik hier voor de promotieaffiche

vrijdag 15 maart 2013
dhr. R. Bisschop, oud plaatsgenoot en nu lid Tweede Kamerfractie van de SGP.
Onder leiding van J. Kuijers in debat met R. Bisschop over ontwikkelingshulp/ontwikkelingssamenwerking
Inloop: vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur
Locatie SJOS-gebouw; Ebbinge Wubbenlaan 57 te Staphorst.
Klik hier voor de promotieposter.

woensdag 10 april 2013
tijdrede ds. K. Visser uit Barendrecht

vrijdag 15 februari 2013
Mediatraining Jan van Klinken SJOS

vrijdag 8 februari 2013
ledenvergadering kiesvereniging
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Dienstgebouw Hersteld Hervormde Kerk

donderdag 17 januari 2013
Jaarvergadering SGS, aansluitend openbare avond
Spreker: Ds. G. Kater Locatie: SJOS

--------------------

vrijdag 23 november 2012
Onderwerp: debat! Locatie: SJOS. Meer informatie

vrijdag 19 oktober
Onderwerp: Presidentsverkiezingen Verenigde Staten van Amerika
Spreker: Mr. dr. S. de Jong, locatie: SJOS

Regionale verkiezingsavond Tweede Kamerverkiezingen
Datum: 29 augustus 2012
Plaats: De Vijverhoeve, Noordelijke Ruitenweg 1, Zwolle
Sprekers: Ir. B.J. van der Vlies, oud fractievoorzitter SGP en mr.dr. S. de Jong, SGP wethouder Staphorst en kandidaat Tweede Kamerverkiezingen
Onderwerp: Daad bij het Woord
Inloop met koffie vanaf 19.45 uur
Allen hartelijk welkom!

25 april 2012: Tijdrede
Om 19.30 hoopt ds. A. Hoekman, Christelijk Gereformeerd predikant te Rotterdam in de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst voor te gaan in een tijdrede voor de SGP.

20 april 2012: Jubileumavond SGS Staphorst e.o.
Gasten zijn op deze jubileum-avond in het teken van ons 12,5 jarig jubileum:
- Jacques Rozendaal (voorzitter van de SGP- jongeren)
- Jan Mark ten Hove ( beleidsadviseur SGP-jongeren)
Invulling zal staan in teken van jubileum, jongeren, vooruitzien en debat.
De avond wordt gehouden in het SJOS gebouw; Ebbinge Wubbenlaan 57 te Staphorst.
Inloop vanaf 20.00 uur.

16 maart 2012
Om 20.15 uur Gezamenlijke avond SGP Staphorst en SGS Staphorst met Menno de Bruyne (voorlichter SGP Tweede Kamer fractie)
Locatie: SJOS gebouw, Ebbinge Wubbenlaan 57 Staphorst, aanvang: 20.15 uur
Verslag: Menno de Bruyne vanuit Den Haag te gast bij SGP Staphorst

17 februari 2012
Om 20.30 uur Gerbrand de Jong van de HHJO: Moderne media in de praktijk

20 januari 2012
Om 20.00 uur ledenvergadering en 20.30 uur
H. van Arnhem over “Het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus in het politieke krachtenveld”

--------------------

Gehouden bijeenkomsten in 2011