- Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan oud-raadslid J. Visscher
- Afscheid raadsleden
- Gemeentelijke samenwerking Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland
- Grondfonds provincie Overijssel
- Drank- en horecawet: wijziging APV (3)
- Drank- en horecawet: wijziging APV (2)
- Optimalisatie BAG registratie
- Drank- en horecawet: wijziging APV
- Programmabegroting 2014
- Kadernota 2013 (2)
- Kadernota 2013 (1)
- Regionale samenwerking
- Bestuursrapportage 2012
- Veiligheidsstrategie 2013-2014 Politie Oost-Nederland
- Krediet voor eenmalige frictiekosten i.v.m. reorganisatie
- Programmabegroting 2013
- Kadernota 2012 (vervolg)
- Kadernota 2012
- GGD IJsselland, begroting 2013 enz.
- Veiligheidsregio IJsselland, begroting 2013 enz.
- Rapport Rekenkamercommissie
- Personeelskosten/langdurig zieken
- Aanvullend krediet reorganisatie
- Bestuursrapportage 2011
- Begroting Staphorst 2012, 2e termijn