- Afscheidsrede A. den Ouden
- Transitiearrangement jeugdzorg regio IJsselland
- Preventief jeugdbeleid 2014-2019
- Cultuurnota inspireert niet. Een gemiste kans.
- Startnotitie decentralisaties sociaal domein
- Uitbreiding Pieter Zandt
- Jaarstukken 2012 en voorlopige begroting 2014 Reestmond
- Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (1)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning

- Startnotitie cultuurbeleid (2)
- Verzelfstandiging van de museumboerderij
- WMO beleidsplan 'Omzien naar elkaar'
- Startnotitie cultuurbeleid
- Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

- De SGP en het cultuurbeleid van Staphorst
- Startdocument Centrum voor Jeugd en Gezin
- Startnotitie Wmo-beleidsplan 2012-2015