25-09-13 Meppeler Courant
Rouveen krijgt kunstgras, Staphorst niet

STAPHORST - Moet de reformatorische Pieter Zandt Scholengemeenschap in Staphorst bijna 6 ton gemeenschapsgeld krijgen voor uitbreiding of niet? Nee, zegt een meerderheid van de gemeenteraad vooralsnog. Ja, zegt een ander deel én het college.

Als je naar de normen kijkt, is de school nu al ruim bemeten. Toch is de ruime school te klein. De Pieter Zandt Scholengemeenschap in Staphorst is een ruim opgezette school met brede gangen en een ruime aula. Deze extra ruimte betaalde de school overigens uit eigen zak. Vijftien jaar geleden werd het gebouw neergezet voor 380 leerlingen. Nu lopen er 440 leerlingen rond en de verwachting is dat dit tot 2020 toeneemt tot 457 om daarna weer af te nemen. Tot 2030 maken 425 leerlingen gemiddeld gebruik van het schoolgebouw. Hoewel ruim opgezet is het toch veel te klein.

Het gebouw kent veel 'theoretische ruimte.' En daar zit 'm het probleem. Volgens de onderwijsnormen is de school qua vierkante meters groot genoeg. Het pand is zelfs veel groter dan nodig zou moeten zijn. Op basis van de normen heeft Pieter Zandt geen recht op de uitbreiding van bijna 6 ton.

Door die theoretische ruimte zitten de leerlingen toch als sardientjes in een blik. Immers het pand is gebouwd voor 380 scholieren. Heeft een school die qua normen voldoet recht op 6 ton in een tijd waarin elk dubbeltje wordt omgedraaid? Ja, zegt de SGP en ook B en W willen de school tegemoet komen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen en Pieter Zandt heeft een probleem. Bovendien heeft de school bij de bouw de brede gangen en ruime aula zelf betaald.

De voltallige gemeenteraad, met uitzondering van de SGP, is zeer kritisch. Om het geld te krijgen moet er een nulmeting plaatsvinden: de huidige situatie wordt als startpunt genomen en dan heeft de school recht op uitbreiding. Doe je dat niet, dan komt die uitbreiding er niet, want qua vierkante meters voldoet het pand. 'Het voelt niet goed om in deze tijd 6 ton uit te geven voor een school die groot genoeg is', zo klonk het gisteravond. 'Een nulmeting nu komt uit op 440 leerlingen, in 2016 zijn het er 457, waarna het weer afneemt. Zes ton voor zeventien leerlingen kan ik moeilijk uitleggen in deze tijd', aldus Dik Vedder van de ChristenUnie. Ook het CDA, PvdA en Gemeentebelangen, een ruime meerderheid, zijn kritisch. 'Aan een groot deel van onze burgers valt dit wél uit te leggen', aldus Arie den Ouden van de SGP.

Voor- en tegenstanders hebben allebei gelijk. De school is ruim, maar toch veel te krap en qua normen hoef je niet te betalen. Wethouder de Jong: 'De school heeft in theorie ruimte over, maar in de praktijk absoluut niet.'

terug >>