19-06-13 Meppeler Courant
Barsten in het verstandshuwelijk in Staphorst

STAPHORST - Het verstandshuwelijk tussen Gemeentebelangen, CDA en SGP in Staphorst begint barsten te vertonen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De SGP beschuldigt haar partners van het niet nakomen van afspraken.

De sfeer tijdens de behandeling van de kadernota en meerjarenbegroting was gisteravond grimmiger dan in voorgaande jaren, met name tussen coalitiepartijen en dat terwijl de begroting volgens het college goed in elkaar zit. Bezuinigingen in het verleden hebben effect gehad. Staphorst koerst af op een overschot en ze denkt de lasten niet verder te hoeven verhogen. Zelfs niet als allerlei taken, zoals de jeugdzorg op het bordje van de gemeente worden gelegd.
De SGP beschuldigt het CDA en GB van het niet nakomen van afspraken en ook werd de bijdrage van GB-fractievoorzitter Adri Hekman door de SGP afgedaan als 'een verhaal waar we weinig mee kunnen.' Het lijkt te gaan schuren tussen gelegenheidsvrienden.

Peuterspeelzaal
Volgens SGP'er Jan Visscher is tijdens de vorming van het college in 2010 heel duidelijk afgesproken dat er wel gekeken zou worden naar nieuwe onderkomens voor sportclub SC Rouveen en motorsportvereniging AMBC, maar dat er nog geen concrete plannen en dus geld over tafel zouden komen. In ruil voor deze terughoudendheid trok de SGP haar lang gekoesterde wens terug voor de bouw van een reformatorische peuterspeelzaal, kosten 9 ton.

Cadeaus
Toch wordt er begin volgend jaar gestart met de bouw van een nieuw onderkomen voor SC Rouveen en krijgt de AMBC 2 ton aan gemeenschapsgeld voor het vergroten en herinrichten van de crossaccommodatie op 't Wiede Gat. Daar komen ook nog eens kunstgrasvelden bij voor de voetbalclubs in Rouveen en Staphorst. 'Die stonden niet eens op de lijst van investeringen.'
'Tegen de afspraken in', aldus Visscher, die zich hier verbolgen over toonde. 'Wij hebben niet meegewerkt aan zware bezuinigingen en forse verhogingen van de lasten om die extra middelen vervolgens snel weer uit te geven. Het heeft er alle schijn van dat er met het oog op de komende raadsverkiezingen cadeaus uitgedeeld moeten worden. Wij willen ons houden aan de gemaakte afspraken tot gezondmaking van begroting. Daarbij verwachten wij van alle partijen, maar in elk geval van de coalitiepartijen, dezelfde intentie.'

CDA en Gemeentebelangen herkennen zich niet in de kritiek. Volgens GB-voorman Adri Hekman betekent 'kijken' naar een probleem ook dat je met oplossingen op de proppen komt.

terug >>