12-06-13 Meppeler Courant
Motie van treurnis voor Jan Talen

STAPHORST - Wethouder Jan Talen van Staphorst kreeg gisteravond een motie van treurnis aan zijn broek van de ChristenUnie. De reden: hij had tijdens een overleg met buren van de uit te breiden accommodatie van de AMBC geen notulen laten maken. Een meerderheid steunde de motie niet.

Geen notulen. Kleinigheidje zou je zeggen. Toch niet. Een dergelijke werkwijze leverde de gemeente jarenlange ellende op bij de afhandeling van de overname van het sportcomplex Het Noorderslag in 2008. Een ruzie met de VV Staphorst over compensatie kwam mede door het feit dat de gemeente in diverse overleggen nooit aan verslaglegging had gedaan.
Pas vorige maand legden de partijen de ruzie bij. Het kostte Staphorst 56.000 euro en heel veel gedoe. De Overijsselse Ombudsman veegde vorig jaar de vloer aan met deze amateuristische werkwijze.

Toen beloofde het college plechtig beterschap, maar in een delicate kwestie die de uitbreiding van het crosscomplex van de AMBC is, werd er weer niks opgeschreven. De PvdA was zelfs zo boos dat fractievoorzitter Jippe Hoekstra overwoog een motie van wantrouwen in te dienen. Volgens hem heeft een gemeente de plicht om in gesprekken met burgers aan verslaglegging te doen, zodat de raad haar controlerende taak kan uitoefenen. Hij bleef bij treurnis. De motie werd niet gesteund door coalitiepartijen SGP, Gemeentebelangen en het CDA. De PvdA steunde de treurnis wel.

Talen had naar eigen zeggen een goed excuus om niks op te schrijven. Het overleg dat op 29 mei plaatsvond, werd voorgezeten door onafhankelijke mediators. Afgesproken was dat er niet genotuleerd zou worden, zodat buurtbewoners vrijuit konden spreken. Van de acties die voorliggen en de besluiten die genomen zijn, krijgt de gemeenteraad wel een lijstje. Met deze uitleg wist Jan Talen de schade te beperken. Het zorgde er voor dat een meerderheid de treurnis-motie niet steunde. De gemeenteraad sprak over het algemeen belang van de 1.200 leden tellende motorclub AMBC. Van belang voor de gemeentelijke bijdrage voor de uitbreiding van het complex, waarvan de kosten zijn begroot op 635.000 euro. Een wal van zeven meter hoog en het aantrekken van het Sita-terrein om hier een parkeerplaats van te maken slurpen het grootste deel van dit bedrag op.

Staphorst komt via een formule op een maatschappelijk belang van 40 procent en dat betekent een bijdrage van 2 ton. De SGP is tegen. De partij stemt altijd tegen steun aan wedstrijdsport. Gemeentebelangen pleitte voor een bijdrage van 50 procent, maar haalde geen meerderheid. De club krijgt het geld als een omgevingsvergunning voor de uitbreiding is afgegeven.

terug >>