27-02-13 Meppeler Courant
'Geen bevolkingsgroepen afzonderen'

STAPHORST - Het CDA en de PvdA in de raad van Staphorst zijn tegen de bouw van een identiteitsgebonden zorgcomplex met 32 appartementen en zestien aanleunwoningen. De partijen willen geen tweedeling in de maatschappij, ook niet als het om identiteit gaat.

Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering, waarbij dit particuliere initiatief van de Stichting Zorg Staphorst aan de orde kwam. Deze organisatie doet al jaren moeite een plek voor beschermd en verzorgd wonen op reformatorische grondslag van de grond te krijgen in Staphorst. Onderzoek wees uit dat hier grote behoefte aan is. Een locatie aan de Schuthekkeweg, net buiten Staphorst, is volgens het bestuur perfect. De stichting bekeek de afgelopen jaren diverse plekken en deze locatie rolde als beste uit de bus.

B en W van Staphorst zien het initiatief op deze plek zitten. Het past in het beleid om woonzorggebieden te realiseren. Bovendien is het een particulier initiatief en kost het de gemeenschap geen geld. Tegenstanders zijn bang dat de aantallen zorgplaatsen straks in mindering worden gebracht van de aantallen die gemeentebreed worden toegestaan, maar volgens B en W is de vraag zo groot, ook in de bevindelijke achterban, dat dit geen probleem wordt.

CDA en PvdA zijn faliekant tegen het plan. CDA'er Henk Courtz repte over een tweedeling in de samenleving. 'Wij willen geen bevolkingsgroepen afzonderen. Wij pleiten voor brede zorg voor iedereen. Ook PvdA'er Liesbert Lubberink is tegen een complex 'waar ik niet welkom ben, omdat ik wat anders of niet geloof.' Ook zij pleitte voor algemene zorg en niet voor tweespalt, zoals ze het noemde.

Er was ook een inspreker uit Rouveen die gisteravond opriep dit niet te doen. 'Ik ben een volgeling van Jezus. Je moet je als groep christenen niet naar binnen keren, zoals nu dreigt te gebeuren, maar naar buiten. Je moet een lampje zijn en niet op één plek; wees als christen een lichtje in zorgcomplex De Berghorst. Breid daar uit met plekken voor iedereen.' Volgens de Rouvener denken meer mensen er zo over.

De ChristenUnie juicht het initiatief wel toe, al is de partij niet blij met de locatie. De plek aan de Schuthekkeweg dreigt hierdoor een probleem te worden. De partij ziet een dergelijk complex liever in het centrum. CU-raadslid Henk Hutten toonde zich ook bezorgd over het toekomstige plaatsingsbeleid van de Stichting Zorg Staphorst. 'Waar moet je je als toekomstige cliënt aan conformeren. Als ik straks televisie wil kijken op mijn kamer, mag dat dan? Daar wil ik wel duidelijkheid over.'

De SGP heeft weinig bedenkingen. De partij wenst de stichting veel succes in het vervolgtraject en ook Gemeentebelangen zag weinig beren op de weg. Al wil deze partij in de toekomst geen stroom 'identiteitsgebonden zorgtoeristen.'

terug >>