27-11-12 de Stentor
Voor partij Gemeentebelangen is de kous af

STAPHORST - Politieke partij Gemeentebelangen Staphorst gaat geen nieuw standpunt innemen naar aanleiding van het rapport van de Overijsselse ombudsman over de voetbalsoap in Staphorst.

Dat laat fractievoorzitter Adri Hekman weten. Volgens hem zijn excuses aan VV Staphorst en lering trekken uit de gemaakte fouten voldoende. "Daarmee is voor ons de kous af." Door dit besluit houden SGP en Gemeentebelangen net als vorig jaar een meerderheid in de Staphorster gemeenteraad tegen de door de voetbalclub gewenste eenmalige vergoeding van 56.000 euro voor overname van haar inventaris.

Het CDA kan zich daardoor de moeite besparen opnieuw met een 'compensatievoorstel' te komen. "Het heeft nu niet zoveel nut meer met een motie te komen. Het is wel helder hoe de verhoudingen liggen", reageert een teleurgestelde Jacob Spiker (CDA) op het besluit van Gemeentebelangen. Zijn partij wilde eerder al met PvdA en ChristenUnie tegemoet komen aan de wens van de voetbalclub, maar kreeg SGP en Gemeentebelangen niet mee. Die partijen wilden vasthouden aan de eerder afgesproken jaarlijkse vergoeding van 2.500 euro aan de voetbalclub.

Het vernietigende rapport van de Overijsselse ombudsman, waarin de gemeente Staphorst een onvoldoende kreeg voor transparantie, voortvarendheid, betrouwbaarheid en professionaliteit in dit dossier, was voor sommige partijen reden het onderwerp deze maand opnieuw op de agenda te zetten. Zij wilden een zogenaamde bestuurlijke correctie, zodat de voetbalclub alsnog krijgt waar ze volgens PvdA, CDA en ChristenUnie recht op heeft.

Gemeentebelangen zei tijdens de laatste raadsvergadering bij monde van Alfred Stegeman nog geen antwoord te kunnen geven op het voorstel van de drie partijen de voetballers tegemoet te komen. Dat antwoord is er nu alsnog gekomen, Gemeentebelangen blijft bij haar standpunt dat het dossier niet opnieuw helemaal opengebroken hoeft te worden.

Spiker: "Jammer, want we hadden gehoopt dat ze mee zouden gaan. Met de eenmalige vergoeding van 56.000 euro konden we het dossier naar tevredenheid afsluiten én die regeling zou de gemeente ook niet meer geld kost dan de jaarlijkse 2.500 euro voor onbepaalde tijd."

terug >>