14-11-12 Meppeler Courant
Voetbalklucht duurt voort

STAPHORST - De Overijsselse Ombudsman gaf een vernietigend oordeel over de handelwijze van de gemeente in een geschil met Voetbalvereniging Staphorst over compensatie van veldinventaris na overname van het sportcomplex. Toch is het nog maar de vraag of de club haar 56.000 euro krijgt. Gemeentebelangen heeft de sleutel in handen en die partij is er nog niet uit.

De club zegt recht te hebben op tenminste 56.000 euro voor de veldinventaris. De gemeente werd een paar jaar geleden eigenaar van het totale complex. Punt is dat de vereniging in de jaren daarvoor voor tienduizenden euro's had geïnvesteerd. Experts becijferden zelfs dat het ging om 144.000 euro. Het zou opgelost worden, maar dit gebeurde nooit.

VV Staphorst neemt genoegen met 56 mille. Compensatie leek redelijk, maar door stakende stemmen en politiek gekrakeel kwam het er nooit van. Vorig jaar besloot de raad niet te betalen. Gemeentebelangen wilde eerst wel, maar later niet meer en de ChristenUnie stemde tegen, keerde op haar schreden terug, maar toen was het te laat. Een politiek epos van jewelste dus. De voetbalvereniging voelde zich bestolen. Ze stapte naar de Overijsselse Ombudsman die de vloer aanveegde met de gemeente. Een bestuurlijke correctie zou op z'n plek zijn.

Gisteravond tijdens de raadsvergadering werd het rapport van de ombudsman besproken. Sportwethouder Klaas Brand wilde dat het college een gebaar zou maken richting de voetbalclub, maar de rest van B en W steunde hem niet. Het college zegt van de fouten te hebben geleerd. Een nieuw voorstel richting de raad sturen om toch te betalen, komt er niet. De raad besloot vorig jaar dat er niet betaald wordt en het college schaart zich hier achter, zo luidde boodschap.

Als er wat moet gebeuren, moet de gemeenteraad zelf een nieuw voorstel maken om de soap op te lossen. ChristenUnie, het CDA en de PvdA willen de club betalen, SGP is tegen en Gemeentebelangen weet het nog niet. Vorig jaar was deze partij, die een compensatie aan een meerderheid kan helpen, voor een financiële regeling, later trok ze de steun weer in. De partij was woedend over de manier waarop de vereniging de politiek bejegende in brieven en mails en ook de manier waarop de ChristenUnie een draai maakte en die motiveerde, beviel de partij totaal niet.

Lichte commotie was er over de rol van ChristenUnie-raadslid Henk Hutten. Hij is voorzitter van de voetbalvereniging. Voorheen verliet hij altijd de zaal als dit punt aan de orde kwam. Nu bleef hij zitten, hoewel hij niet meedeed aan de discussie en stemmen over dit onderwerp doet hij nooit. Gemeentebelangen noemde het chic als hij zou vertrekken. Hij deed het niet.

terug >>