14-11-12 Meppeler Courant
'Functies belangrijker dan getallen'

STAPHORST - Premier Rutte zei het gistermiddag nog tijdens de Regeringsverklaring. Gemeenten dienen in de toekomst minimaal 100.000 inwoners te hebben. Staphorst is met 16.000 burgers de kleinste broeder van Overijssel en toch staat burgemeester Alssema niet in de startblokken om bij één of meerdere buren in de armen te springen, om samen verder te gaan.

'Ik heb een gloeiende hekel aan getalsvorming die op deze manier wordt gebruikt. Je moet niet kijken naar hoeveel inwoners een gemeente heeft, je moet kijken naar de functies, de taken van een gemeente. Wat moet een gemeente doen? Is het een plattelandsgemeente of niet? Zomaar het getal 100.000 noemen gaat daar aan voorbij', zegt de eerste burger van Staphorst. Deze gemeentelijke coalitie heeft opgenomen dat ze gaat voor zelfstandigheid van de gemeente Staphorst.'

Naast het feit dat Den Haag niet kijkt naar functies, taken en aard van gemeenten, maar het alleen heeft over 100.000, vindt Alssema ook dat hele grote gemeenten de band met de burger kunnen verliezen. 'Als je een plattelandsgemeente formeert met meer dan 100.000 inwoners krijg je een enorm gebied. Als ik het over contact met de burger heb, heb ik het niet over een paspoort halen, maar heb ik het over de lokale overheid die zaken doet met dorpsraden, wijkraden, buurtverenigingen. Als je gemeentehuis honderd kilometer verderop staat, worden die lijnen wel heel erg lang. De communicatie met de burger wordt dan veel lastiger. Volgens mij moeten we dat niet willen.'

Staphorst werkt al samen met buurgemeenten Zwartewaterland en Dalfsen. Het is een pragmatische samenwerking. Daar waar het kan, worden dingen samen gedaan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de samenwerking nog verder zou gaan, dat er ook een uitwisseling van medewerkers zou komen. Hier is vanaf gestapt. Dit leverde niet het voordeel op waar van tevoren op was gerekend/ bij de vorige gemeentelijke herindeling in 2001 bleef Staphorst buiten schot.

terug >>