08-11-12 de Stentor
Bad moet per direct besparen

STAPHORST - Het Staphorster zwembad De Broene Eugte moet volgend jaar al snijden in zijn uitgaven. De gemeenteraad wil dat het bestuur van het zwembad aan de J.J. Gorterlaan 35.000 euro bezuinigt in 2013. Daar staat tegenover dat het niet vanaf 2015 structureel 100.000 euro gekort wordt op de huidige subsidie van 400.000 euro, zoals het college van burgemeester en wethouders voorstelde.

In plaats daarvan hebben de coalitiepartijen CDA, SGP en Gemeentebelangen een akkoord bereikt de bezuiniging vanaf volgend jaar jaarlijks met 10.000 euro te laten stijgen. De bezuiniging staat dan in 2016, gezien over een periode van vier jaar, toch op 200.000 euro. Daarbij willen de coalitiepartijen dat volgend jaar al gesproken wordt over de toekomst van De Broene Eugte en niet pas in 2015.

Wethouder Klaas Brand verzekert dat de discussie over zwemmogelijkheden in Staphorst in 2013 gevoerd wordt.

De Broene Eugte is in 2018 afgeschreven. Zoals het nu in de boeken staat is 2017 het laatste jaar dat het zwembad geld ontvangt van de gemeente Staphorst. De ChristenUnie-fractie snapt het besluit van de coalitiepartijen niet, omdat het zwembadbestuur nu wordt opgedragen over anderhalve maand al een plan te hebben om 35.000 euro te bezuinigen.

"Andere instanties moeten nu ook bezuinigen", verdedigt CDA-fractievoorzitter Jacob Spiker het besluit van de Staphorster regeringspartijen. Hij verwacht dat de motivatie bij het zwembadbestuur groter is wanneer er een geleidelijke bezuiniging doorgevoerd wordt, dan wanneer er ineens een kwart van de subsidie verdwijnt.

Wethouder Brand geeft aan dat de gemeente Staphorst op zeer korte termijn in overleg gaat met een afvaardiging van het zwembad over de door de coalitiepartijen besloten aanpak. Daarbij wordt ook gesproken over tariefdifferentiatie.

De SGP, de grootste regeringspartij in Staphorst, is voorstander van een dergelijk tweeprijzensysteem. Inwoners van de gemeente zouden dan minder geld gaan betalen dan zwemmers van buiten Staphorst.

Het zwembadbestuur reageerde vorige maand geschokt op de voorgestelde bezuiniging van een ton. Over een kleiner bedrag valt volgens de stichting wel te praten met het gemeentebestuur.

terug >>