07-11-12 Meppeler Courant
Verplicht thuis op eigen kosten

STAPHORST - Zelfs op dankdag werd door de Staphorster raad vergaderd, want de bijeenkomst ging tot na twaalven door. Punt van discussie was onder meer de regeling dat ambtenaren sinds mensenheugenis vrij zijn op bid- en dankdag. Als het aan CDA, Gemeentebelangen en SGP ligt, blijft dat zo. Dat kost de ambtenaren wel hun twee extra vrije dagen en ze mogen ook niet kiezen óf ze vrij zijn.

Over de vrije dagen wordt al jaren gesproken. In het coalitieakkoord spraken de partijen af dat de twee extra vrije dagen afgeschaft worden. Dat was nodig vanwege de samenwerking met Zwartewaterland en Dalfsen. Deze gemeenten kennen de regeling niet. Buurambtenaren die door de samenwerking in Staphorst willen werken op dankdag mag je de toegang niet ontzeggen. De nieuwe regeling van B en W houdt in dat de extra verlofdagen volgens afspraak worden ingetrokken. Gemeentelijke gebouwen zijn gesloten voor het publiek, maar er kan door de ambtenaren wél worden gewerkt. Wie vrij wil, krijgt verlof, maar wel voor eigen rekening. Volgend jaar krijgen medewerkers acht uur compensatie, de twee jaren daarna vier uur. Daarna is er geen compensatie meer. Dit gaat de SGP niet ver genoeg. Deze partij wil dat de extra dagen verdwijnen, dat het gemeentehuis op bid- en dankdag dicht is en dat ambtenaren deze dagen verplicht vrij zijn. Medewerkers raken de extra twee dagen kwijt en kunnen straks twee vrije reguliere dagen niet naar eigen goeddunken inzetten. De SGP ruikt haar kans, want de samenwerking met de buurgemeenten gaat minder ver dan gepland. De buren komen niet en dus kan het gemeentehuis toch op slot.

Om de pijn te verzachten blijft de compensatie van acht uur in 2013 en vier uur in 2014 en 2015 overeind. Nieuwe medewerkers hebben geen recht op deze compensatie. De motie die de SGP indiende werd gesteund door coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen. Ze steunden de SGP omdat met deze regeling de twee extra dagen verdwijnen. Daar gaat het om. De ChristenUnie wilde zich onthouden van stemming, maar toen er gestemd móest worden, was de partij opmerkelijk genoeg tegen de motie van de SGP (opmerkelijk omdat de ChristenUnie altijd heeft aangegeven alles het liefst bij het oude te willen laten -red. website SGP-). Deze partij beschouwd dit als een zaak van het college.

De motie is verrassend, omdat de vakbonden een dergelijke regeling, waarbij ambtenaren verplicht vrij zijn, al meerdere keren afwezen. Toch worden B en W nu weer met een mission impossible op pad gestuurd. De bonden pikken het niet dat medewerkers verplicht thuis zitten, maar wel op eigen kosten. Ook omdat de twee extra dagen al sinds mensenheugenis bestaan in Staphorst. Het is een verworven recht (deze laatste alinea is een eigen weergave van de verslaggever -red. website SGP-).

terug >>