02-11-12 Reformatorisch Dagblad
Vrije bid- en dankdag Staphorst in 2015 voorbij

STAPHORST - De vrije bid- en dankdagen voor gewas en arbeid in Staphorst worden de komende jaren gefaseerd afgeschaft. Na 2015 zijn de twee extra vrije dagen verleden tijd. Dat plan presenteerde het college van Staphorst deze week.

De nieuwe regeling houdt in dat de twee extra verlofdagen worden ingetrokken. Gemeentelijke gebouwen blijven gesloten voor het publiek, maar ambtenaren kunnen wel werken. Wie vrij wil, krijgt verlof, maar voor eigen rekening.

Nu hebben Staphorster ambtenaren twee vrije dagen meer dan collega's bij andere gemeenten. Dit kost 1 ton op jaarbasis. Volgend jaar krijgen medewerkers acht uur compensatie, de twee jaren daarna vier uur. Daarna is er geen compensatie meer.

De SGP hoopte dat het toch nog anders kon, hoewel het verdwijnen van de dagen was afgesproken in het coalitieakkoord. De partij kwam met een voorstel om de twee dagen als verplicht roostervrij aan te merken. Dan wordt er niet gewerkt op bid- en dankdagen én zijn de ambtenaren voor eigen rekening vrij.

Volgens burgemeester Alssema valt hier niet over te praten met de vakbonden. Ook een compromis om zes uur verlof te geven per jaar, te besteden op bid- of dankdagen, haalde het niet bij de bonden.

De kwestie rond het afschaffen van de vrije bid- en dankdagen loopt al jaren. In verband met de geplande samenwerking met buurgemeenten Dalfsen en Zwartewaterland besloot de coalitie, waar de SGP ook aan deelneemt, in 2010 dat het nodig was de extra dagen af te schaffen.

Nu de samenwerking niet zo ver gaat dat er een uitwisseling van personeel komt, ziet de SGP minder noodzaak voor de afschaffing. "We hebben er inderdaad afspraken over gemaakt, maar we wilden kijken of er alternatieven zijn", aldus fractievoorzitter Slager.

terug >>