02-11-12 Meppeler Courant
Vrije bid- en dankdagen op de helling

STAPHORST - De SGP in Staphorst hoopt het tij nog te kunnen keren, maar het lijkt wel bijna zeker dat de vrije bid- en dankdagen voor gewas en arbeid verleden tijd zijn voor ambtenaren in Staphorst. Volgend jaar, 2014 en 2015 zijn overgangsjaren, daarna zijn de twee extra vrije dagen verleden tijd. B en W stellen dit voor.

De SGP hoopt dat het toch nog anders kan, hoewel het verdwijnen van de dagen is afgesproken in het coalitieakkoord dat ook de staatkundig gereformeerden ondertekenden. De nieuwe regeling houdt in dat de extra verlofdagen worden ingetrokken. Gemeentelijke gebouwen zijn gesloten voor het publiek, maar er kan door de ambtenaren wel worden gewerkt.

Wie vrij wil, krijgt verlof, maar wel voor eigen rekening. Volgend jaar krijgen medewerkers acht uur compensatie, de twee jaren daarna vier uur. Daarna is er geen compensatie meer. Nu hebben Staphorster ambtenaren twee vrije dagen meer dan collega's bij andere gemeenten. Dit kost een ton op jaarbasis.

De heikele kwestie rondom het afschaffen van de vrije bid- en dankdagen sleept al jaren. De vakbonden liggen namelijk dwars. Doordat medewerkers al sinds mensenheugenis vrij zijn, gaat het om een verworven recht. Dat mag je niet zomaar afpakken.

In verband met de geplande samenwerking met buurgemeenten Dalfsen en Zwartewaterland besloot de coalitie in Staphorst dat het nodig was de extra vrije dagen af te schaffen. Er was ook een goede reden om het te doen. Ambtenaren van de andere gemeenten die deze regeling niet hebben en die een werkplek in Staphorst krijgen, kun je namelijk niet de toegang ontzeggen.

De SGP kwam tijdens de algemene beschouwingen deze week met het voorstel om de twee dagen als verplichte roostervrije dag aan te merken. Dan zou er niet worden gewerkt op bid- en dankdagen en zouden de ambtenaren voor eigen rekening vrij zijn. Volgens burgemeester Joop Alssema valt hier niet over te praten met de vakbonden. Ook een compromis om zes uur verlof te geven per jaar, te besteden op bid- of dankdagen en nieuwe medewerkers hiervan uit te sluiten, haalde het niet bij de bonden.

De samenwerking met Dalfsen en Zwartewaterland gaat echter niet zover dat er een uitwisseling van het personeel komt. De noodzaak om de dagen af te schaffen is minder geworden. De SGP wil in elk geval weer om tafel om alternatieven te bespreken. Het liefst zou de partij alles bij het oude laten. 'We hebben er inderdaad afspraken over gemaakt, maar we willen nu toch weer overleggen om te kijken of er alternatieven zijn', zegt Klaas Slager, fractievoorzitter van de SGP.

Coalitiepartner CDA wil dat de SGP zich aan de afspraken houdt. Het CDA is er al jarenlang voorstander van de extra vrije dagen te schrappen. De ChristenUnie wil ook graag alles bij het oude laten, maar de partij bemoeit zich er niet mee. De coalitie moet het volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Henk Koobs maar regelen.

terug >>