31-10-12 Meppeler Courant
Oude vrienden botsen hard

STAPHORST - Kost de reorganisatie van de gemeente Staphorst die bijna is afgerond meer dan hij oplevert? Volgens de ChristenUnie wel, maar volgens B en W van Staphorst is dat onzin. Ze beticht de ChristenUnie zelfs van populisme. Gisteravond tijdens de begrotingsvergadering botsten oude vrienden hard met elkaar.

Financieel expert van de ChristenUnie, Henk Hutten, tevens oud-wethouder in het vorige college, kwam met cijfers die volgens hem aantonen dat de reorganisatie meer kost dan het college de gemeenteraad wil laten geloven. B en W zeggen dat er qua loonkosten vanaf 2013 150.000 euro wordt bespaard. Hutten haalde uit de begroting dat er volgend jaar 4 ton extra aan loonkosten wordt gespendeerd. Hij kwam met meer bedragen op de proppen die volgens hem aantonen dat B en W geen open kaart spelen, goede sier maken met de helft van de cijfers.

Komt nog bij dat B en W 650.000 euro aan eenmalige frictiekosten hebben om de reorganisatie te betalen. Op zich is dat niet zo vreemd. Elke reorganisatie kost veel geld. Het is een investering die je terugverdient. De ChristenUnie legde ook even de vinger op het niet bijhouden van dossiers de afgelopen jaren, waardoor dure ambtenaren niet ontslagen kunnen worden en binnenboord blijven. Burgemeester Joop Alssema bood daar twee weken geleden zijn excuses voor aan. Hij zei gisteravond dat het wel of niet bijhouden van dossiers weinig invloed zou hebben gehad op de frictiekosten, waarvan hij hoopt dat ze lager uitvallen.

De rekensom van Hutten zorgde voor een keiharde confrontatie met wethouder Financiën, Sytse de Jong, die het ongepast vond hoe Hutten met de cijfers omging. Het geld dat de gemeente uit moet geven aan salarissen stijgt inderdaad. Dat komt volgens de wethouder door invloeden van buitenaf. Zo schuiven ambtenaren een periodiek op als ze langer in dienst zijn, heeft dit met de cao en pensioenen te maken en komen er wettelijke taken bij. Het is volgens De Jong ongepast en zelfs populistisch om deze getallen met elkaar te verbinden om zo te kunnen zeggen dat de reorganisatie meer kost dan hij oplevert. Feit is volgens De Jong dat bij ongewijzigd beleid de gemeente straks 1,5 ton meer aan loon betaalt dan nu. Bovendien wordt de organisatie volgens hem veel slagvaardiger. Hij wees er ook fijntjes op dat een eerdere reorganisatie ook al 3,5 ton aan loonkosten opleverde.

De verhouding tussen de ChristenUnie en de coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en SGP is al sinds de verkiezingen van 2010 gespannen. De ChristenUnie viel toen als op één na grootste partij buiten de boot. Het is nooit meer goed gekomen.

De ChristenUnie betichtte het college van het vooraf dichttimmeren van de begroting. 'In juni hadden SGP, CDA en Gemeentebelangen al vooroverleg. De behandeling van de kadernota was daardoor een formaliteit. Groot was onze verbazing dat er, voorafgaand aan deze vergadering, weer een bijeenkomst van deze partijen was. De voorzitter van de raad wil blijkbaar geen rekening houden met de oppositie. Deze vergadering is, evenals in juli, één groot toneelstuk. Naar onze bijdrage wordt uit fatsoen geluisterd, maar feitelijk heeft de dictatuur van de meerderheid al een besluit genomen'. Ook PvdA-fractievoorzitter Jippe Hoekstra noemde dit een 'flagrante schending van het dualisme'.

SGP'er Jan Visscher zei dat overleg van alle tijden is, ook toen Hutten wethouder was.

Volgende week dinsdag gaat de vergadering verder met de tweede termijn.

terug >>