27-07-12 Meppeler Courant
Schop in de grond voor natuurproject

ROUVEEN - Het bestemmingsplan voor de herinrichting van de Olde Maten en Veerslootlanden is vastgesteld door de raad van Staphorst. In september gaat de schop de grond in voor een groot natuurproject.

In opdracht van de provincie voeren het waterschap Groot Salland en Dienst Landelijk Gebied de werkzaamheden uit. Het herinrichtingsproject omvat het bijna duizend hectare grote natuurgebied Olde Maten-Veerslootlanden.
Wie over een jaar of tien in het gebied de Olde Maten rondstruint, ziet een totaal ander gebied dan nu. Een vijftig meter brede Oldemaatsloot, veel watergangetjes, een landschap dat net als vroeger weer in 'reepjes' is getrokken. Er is een aaneengesloten laagveengebied. Natuur dus, maar toch ook grote stukken waar pachters op een natuurlijke wijze boeren. Bijna duizend hectare is bestemd voor natuur. Een groot deel wordt bloemrijk grasland, gescheiden door slootjes, afgewisseld met moeras en blauw grasland. Al deze moeite wordt gedaan om een aaneengesloten natuurgebied te krijgen tussen de Rottige Meenthe in Friesland, de Wieden/Weerribben en het Vechtdal.
De politiek in Staphorst eist dat boeren rondom het gebied niet in hun ontwikkeling belemmerd mogen worden.

terug >>