12-07-12 de Stentor
Verplaatsing kooi gaat door

STAPHORST - Alleen de SGP kan zich er echt niet in vinden, de andere vier politieke partijen in de gemeente Staphorst werken nu zonder veel commentaar mee aan de verhuizing van de omstreden pannakooi.

Na maanden steggelen gaat de voetbalkooi binnenkort definitief vanaf de Oranjestraat naar de parkeerplaats bij sportpark Het Noorderslag van voetbalvereniging Staphorst, iets verderop aan de rand van het dorp. "Maar", verzekert CDA-wethouder Klaas Brand, "de kooi komt op de hoek van de parkeerplaats te staan, dat is grond van de gemeente. Openbaar terrein, dus is de kooi niet alleen voor de voetbalvereniging."

Toch houdt de SGP, de grootste partij in de gemeente Staphorst, er een slecht gevoel aan over. Raadslid Lubbert Talen verwoordt dat: "Een deel van de bevolking zal geen gebruik maken van de kooi bij de voetbalclub. Wij hadden 'm daarom liever op een andere plek gezien, aan de Ebbinge Wubbenlaan." Volgens hem zou een neutrale locatie tegemoet komen aan ieders wensen. "Bij de voetbalclub wordt wedstrijdsport beoefend en sommige mensen hebben het gevoel dat ze daar niet moeten wezen", komt hij op voor zijn conservatieve achterban.

Al komt de kooi dan op gemeentelijk terrein te staan, wethouder Brand begrijpt dat er een link gelegd wordt met de voetbalclub. "De voetbalvereniging heeft zelf ook aangegeven dat ze toezicht wil houden en hand- en spandiensten wil verrichten. Dat kan, maar daar gaan we duidelijke afspraken over maken. Het blijft hoe dan ook de kooi van de gemeente." De pannakooi werd in 2009 geplaatst aan de Oranjestraat, maar ging begin vorig jaar op slot. Volgens de buurt zorgde de populaire voorziening voor overlast. De verhuizing van de pannakooi kost 21.000 euro.

terug >>