De Stentor 11-07-2012
Eensgezindheid over Wezo

ZWOLLE - Het onverwachte grote verlies van twee jaar geleden bij de Wezo hing maandagavond als een beangstigende wolk boven de discussie die de gemeenteraad voerde over de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Met een soort benen-op-tafeldebat wilde het college tijdens de laatste bijeenkomst voor het zomerreces de meningen peilen.

Duidelijk is dat geen enkele partij af wil van een beschutte binnenomgeving voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Van links tot rechts, van liberaal tot socialist benadrukte dat niet de structuur belangrijk is, maar de mens. "Want niemand moet op de bank terechtkomen. Iedere mens moet de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving", luidde tijdens en na afloop van de bijeenkomst de conclusie. Het overgrote deel van de raad wijst erop dat ook financiën niet heilig zijn. De meesten realiseren zich inmiddels dat met sociale werkplaatsarbeid over het algemeen geen winst te maken valt. Zo blijkt uit de huidige cijfers dat het de goede kant opgaat. Zeker met de groepsdetacheringen en bijvoorbeeld de combinatie die is gevonden met de Rova, waar recent alle groenwerkers van de Wezo hun vaste stek hebben gevonden. Toch blijft de Wezo als bedrijf verliesgevend.

Het aangekondigde vertrek van Dalfsen uit de overkoepelende Wezo GR stuitte bij de meeste raadsleden op instemming. "Dalfsen heeft het spel op de wagen gebracht", aldus CDA'er Martijn van der Veen. Het komt de Zwolse raad goed uit, want al langer pleitten de Zwolse volksvertegenwoordigers dat ze graag meer de vinger aan de pols willen houden. Of zoals wethouder Gerrit Piek het samenvatte: "Jullie boodschap is overgekomen. De raad wil in de toekomst meer betrokken worden bij zowel het beleid als de uitvoering."

terug >>