22-06-12 Meppeler Courant
SGP: Stap'uit Reestmond'

STAPHORST - De SGP in Staphorst is er een voorstander van om de sociale werkvoorziening in eigen hand te nemen. Niet meer ruim een miljoen euro bijdragen aan Reestmond, maar het gewoon zelf doen. Bij Reestmond werken 55 mensen uit Staphorst.

De partij stelde dit deze week voor tijdens de algemene beschouwingen. De SGP denkt 10 procent te kunnen besparen. Zelf doen heeft volgens de staatkundig gereformeerden veel voordelen, omdat er nauwer met de gemeentelijke organisatie samengewerkt kan worden. Ook zou het beter zijn de deelnemers in de eigen omgeving in te zetten en het past ook goed bij de richting die de landelijke overheid wil inslaan. 'Met name ook doordat de huidige werkvoorziening Reestmond aangeeft dat er
de komende jaren een grote bijdrage van de gemeente gevraagd gaat worden in het exploitatietekort, is de tijd hier nu rijp voor.'

De SGP denkt dat er genoeg te doen is. De partij wijst fijntjes op de 120.000 euro die de gemeente Staphorst jaarlijks betaalt om onderhoud en schoonmaak op de sportcomplexen uit te voeren. Je zou hier meer vrijwilligers voor in kunnen zetten, maar je zou het ook kunnen laten doen door de huidige werknemers van Reestmond. Deelnemende gemeenten zijn nu Meppel, Staphorst, De Wolden en Westerveld. De ChristenUnie in de raad van Staphorst is bang dat het sociale werkvoorzieningschap als een kaartenhuis in elkaar stort als een gemeente zich terugtrekt.

Directeur Gert Veld van Reestmond vindt het idee van de SGP 'bar slecht.' In de regio spelen meer gemeenten met het idee om een dergelijke gemeenschappelijke regeling als Reestmond de nek om te draaien. 'Al die mensen die dat zeggen, vergeten dat de partij die uit een gemeenschappelijke regeling stapt, de rest moet uitkopen. Dat kost veel geld. Je moet de anderen schadeloos stellen. 'Veld vindt bovendien dat het helemaal geen gemeentelijke taak is om de uitvoering van de WSW op zich te nemen. 'Een gemeente voert de regie, anderen voeren het uit. Je hebt namelijk ook goede begeleiding nodig. Het is niet voor niks dat wij al ruim 55 jaar bestaan.' Dat de gemeente Staphorst op jaarbasis 1,2 miljoen euro bijdraagt aan Reestmond, klopt volgens Veld wel. 'Het gaat om rijksmiddelen die doorgesluisd worden. Het is het goed recht van de SGP om te denken dat ze het tien procent goedkoper kan.'

terug >>