20-06-12 Reformatorisch Dagblad
SGP Staphorst: stop jeugdwerker

STAPHORST - De SGP in Staphorst stelt voor de functie van jongerenwerker op te heffen, omdat de gemeente moet bezuinigen. "Alles wat de gemeente voor die jongeren doet is misschien wel leuk, maar het is extra. Dat kan worden stopgezet", aldus raadslid Visscher.

Staphorst komt de komende jaren ruim 1 miljoen euro tekort. Door bezuinigingen van het Rijk moeten gemeenten het met minder geld doen dan gedacht.

De SGP zegt dat de functie van de jongerenwerker deels of geheel kan worden opgeheven. Volgens de SGP kan het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin taken overnemen. Staphorst heeft nu jongerenwerker voor 36 uur per week in dienst. In 2006 startte de gemeente nog met de helft van dat aantal uren, een paar jaar later werd het een fulltimefunctie. "Met een groot deel van de jeugd gaat het goed. Voor hen hoeft de gemeente geen evenementen of opvang te realiseren", aldus de SGP. De partij is altijd tegen een jongerenwerker geweest. Maar Visscher ontkent dat hij deze gelegenheid aangrijpt om de stekker eruit te trekken. "Het is puur een bezuiniging. Natuurlijk wordt er ook goed werk gedaan."

De andere fracties in Staphorst zien een dergelijke bezuiniging niet zitten. Staphorst is een van de jongste gemeenten van Nederland en bovendien wordt het jeugdbeleid van de provincies overgeheveld naar de gemeenten. De ChristenUnie is faliekant tegen het voorstel van de SGP. Raadslid Hutten: "Het is wel heel gemakkelijk om alles maar bij het CJG neer te leggen. Bovendien houdt deze organisatie zich vooral bezig met probleemjongeren. Het jongerenwerk doet veel aan preventie."

De SGP stelt ook voor om de budgetten voor de sporthal, het zwembad en de voetbalvoorzieningen met 10 procent te korten. De partij wijst erop dat bijvoorbeeld 120.000 euro gaat naar onderhoud en schoonmaak. "Dat kunnen vrijwilligers doen."

De ChristenUnie (- SGP en niet de ChristenUnie, redactie website -) zegt dat de gemeente de sociale werkvoorziening in eigen hand moet nemen. "Je houdt de deelnemers dan in de eigen gemeenschap" "Andere gemeenten nemen ook deel aan de werkvoorziening. Als wij de stekker eruit trekken, stort het als een kaartenhuis in elkaar." (- Beide laatste zinnen zijn van wel woorden van de ChristenUnie, redactie website -)

terug >>