20-06-12 Meppeler Courant
SGP Staphorst wil jongerenwerk opheffen

STAPHORST - De SGP in Staphorst stelt voor de functie van jongerenwerker op te heffen. De gemeente moet enorm bezuinigen en iedereen dient z'n steentje bij te dragen. 'Alles wat de gemeente voor die jongeren doet, is misschien wel leuk, maar het is extra. Dat kan stopgezet worden', aldus raadslid Jan Visscher.

Staphorst komt de komende vier jaar meer dan een miljoen euro te kort en door bezuinigingen van het rijk moet er al veel eerder ingeleverd worden dan gedacht. De pijn moet je eerlijk verdelen en dus kan zoiets als een jongerenwerker deels of helemaal geschrapt worden.
Volgens de SGP kunnen veel functies overgeheveld worden naar het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Visscher besefte dat hij gisteravond een ferme uitspraak deed. 'Wij zijn tenminste wel duidelijk.'

Staphorst spendeert 36 uur per week aan het jongerenwerk. In 2006 startte de gemeente met een halve kracht, een paar jaar later werd het een fulltime functie. 'Met een groot deel van de jeugd gaat het goed en voor hen hoeft de gemeente geen evenementen of opvang te realiseren', aldus de SGP. De partij was in den beginne al geen voorstander van een jongerenwerker, maar Jan Visscher ontkent dat hij nu deze mogelijkheid aangrijpt om de stekker eruit te trekken. 'Het is puur een bezuiniging.'

De andere fracties in de raad van Staphorst zien een dergelijke besparing niet zitten. Staphorst is een van de jongste gemeenten van Nederland en bovendien wordt het jeugdbeleid van de provincies overgeheveld naar de gemeenten. De ChristenUnie is faliekant tegen de maatregel die de SGP voorstelt. Raadslid Henk Hutten: 'Het is wel heel gemakkelijk om alles bij het CJG neer te leggen. Bovendien is het zo dat deze organisatie zich vooral bezighoudt met probleemjongeren en dat het jongerenwerk veel aan preventie doet.' Volgens Hutten is het belangrijk om in crisistijd niet te veel te snijden in het welzijn van mensen.

De SGP stelt ook voor de budgetten voor de sporthal, het zwembad en de voetbalvoorzieningen met tien procent te korten. Het zijn volgens deze partij van die bedragen die elk jaar keurig worden betaald, maar waar nooit echt naar gekeken wordt of het ook goedkoper kan. De partij wijst erop dat bijvoorbeeld 120.000 euro betaald wordt voor onderhoud en schoonmaak. 'Dit zou je bij vrijwilligers neer kunnen leggen.'

Het CDA legde de vinger gisteravond bij de cultuurnota die in de maak is. Het is volgens deze partij belachelijk om beleid te maken, terwijl er toch geen geld is. 'Staphorst 200 toonde aan dat ook zonder cultuurnota veel mogelijk is. Dat scheelt veel aan ambtelijke uren.'
Het CDA zou het ook goed vinden als de gemeentelijke ambtenaren in Staphorst op de nullijn blijven zitten. Deze partij volgt minister Spies, die ook vindt dat de VNG een geplande loonsverhoging niet moet doorvoeren.

Het tweede deel van de vergadering is op 26 juni.

terug >>