13-06-12 Meppeler Courant
'God is de grondverf van ons bestaan'

STAPHORST - 'Als christenen doe je alles ter ere van God. Het is de grondverf van ons bestaan', stelde SGP-raadslid in Staphorst Arie den Ouden, gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Hij wil dat in de startnotitie Cultuurbeleid komt te staan 'dat de gemeenteraad van Staphorst zich in haar cultuurbeleid richt op hetgeen strekt tot eer van God en tot welzijn van mens en mensheid.' Het heeft volgens de SGP simpelweg te maken met goed en kwaad en niet met iets exclusiefs voor christenen. De gemeente is bezig een cultuurnota te maken. Iets dergelijks is er nu niet.

Ook wil de SGP dat kerkelijk erfgoed een plek in de nota krijgt. Dat staat er nu niet in, tot verbijstering van de partij. 'En dat in Staphorst. 'De SGP wil ook graag vooraf grenzen stellen en die dus ook opschrijven. Zaken als naakt, godslastering en aanzetten tot haat zouden bij voorbaat moeten worden uitgesloten. Het zorgde voor een clash met de PvdA. Deze partij vindt dat de naam van God niet in een dergelijk stuk thuishoort. 'Deze bemoeienis kan echt niet. Bovendien sluit je zo een deel van de Staphorster gemeenschap uit.'

Van Gemeentebelangen hoeft God ook niet in het stuk. 'Iedereen laat zich leiden door een identiteit, een gevoel of een ideologie. 'Het CDA ziet liever helemaal geen cultuurnota verschijnen. 'Er is geen geld en dan hoef je ook geen beleid te maken. Je kunt het immers toch niet uitvoeren.'

De ChristenUnie heeft sympathie voor de opstelling van de SGP. Raadslid Henk Hutten vindt het prima als God in de nota terugkomt. 'Maar het hoeft niet per se. Immers het is bekend dat wij keuzes maken, gebaseerd op onze drijfveren: Gods Woord.'

Vooraf grenzen stellen, een wens van de SGP, vindt de meerderheid van de Staphorster politiek geen goede zaak, ook de ChristenUnie niet. 'Je moet dat per onderwerp bekijken.'

De conceptnota wordt binnenkort weer besproken door de Staphorster politiek.

terug >>