23-05-12 Reformatorisch Dagblad
Geen draagvlak voor nieuwe windmolens in Staphorst

STAPHORST - Zonnepanelen op bijgebouwen van monumentale boerderijen of op geluidswallen langs de A28. Het lijkt erop dat dit in de nabije toekomst werkelijkheid wordt in de gemeente Staphorst. Voor nieuwe windmolens is echter weinig draagvlak.

De politiek besprak gisteravond de mogelijkheden voor een duurzame toekomst. In de zogeheten startnotitie duurzaamheid worden verschillende mogelijkheden genoemd. Knopen worden nog niet doorgehakt; het gaat om een inventarisatie van de mogelijkheden.

Staphorst wil bijvoorbeeld stappen zetten op het gebied van biogas. Sinds kort wordt er in de hele gemeente gft-afval opgehaald. Afvalbedrijf ROVA wekt hier gas mee op dat in het reguliere aardgasnet wordt gepompt.

Zonnepanelen op oude boerderijen plaatsen, lijkt vooralsnog een brug te ver. Dat mag straks waarschijnlijk alleen op bijgebouwen, zij het onder strikte voorwaarden. Staphorst heeft immers een beschermd dorpsgezicht. Niettemin hebben meer dan 4500 burgers in Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland de afgelopen maanden een bestelling geplaatst voor zonnepanelen in het kader van de actie "Duurzaam genieten", een initiatief van ROVA en de gemeenten.

Per 1 juli krijgt Staphorst een energieloket. Woningeigenaren kunnen er advies krijgen over het verduurzamen van de woning. De provincie trekt daar 160.000 euro voor uit. Staphorst werkt daarbij samen met omliggende gemeenten.

Voor nieuwe windmolens naast de drie turbines die er al staan, is weinig draagvlak, zo bleek gisteravond. De meeste fracties willen de initiatieven echter niet op voorhand schrappen. De ChristenUnie is het meest negatief over nieuwe molens. Van de andere partijen mogen de turbineplannen in de startnotitie blijven staan. Daarmee is overigens niet gezegd dat ze er ook komen.

Er liggen aanvragen om dertien molens te bouwen. Het college benadrukt dat windenergie een onderdeel vormt van de startnotitie en dat bij besluitvorming hiervan alleen de mogelijkheid nader wordt onderzocht. In de startnotitie zijn nu drie extra turbines ingetekend. In september moeten er uitvoeringsplannen liggen voor de windenergie. En niet alleen daarvoor: ook voor de zonnepanelen en biovergisting.

Ook voor dat laatste liggen er meerdere aanvragen bij de gemeente. In september komen er uitvoeringsplannen voor afzonderlijke duurzame initiatieven. Dan houdt de gemeente ook informatieavonden om voor een breed draagvlak te zorgen onder de inwoners.

Voor- en tegenstanders van windenergie roeren zich danig in Staphorst. Bewoners in het zuidelijk deel van de gemeente verenigden zich al in het "Actiecomité windmolens nee!" De drie turbines die er nu staan, zorgen voor veel overlast, vindt het comité.

Net over de gemeentegrens, in Dalfsen en Zwolle, staan eveneens vier nieuwe molens. Meer windmolens zien omwonenden daarom niet zitten, lieten ze alvast aan het gemeentebestuur weten.

terug >>