18-05-12 Reformatorisch Dagblad
Verkaveling Staphorst kan van start

STAPHORST - De provincie Overijssel heeft deze week 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zogeheten landbouwstructuurverbetering Staphorst-Reestdal. Dat betekent dat er de komende jaren 6000 hectare landbouwgebied wordt verkaveld.

Al jaren probeert de gemeente Staphorst een dergelijke herverdeling van kavels van de grond te krijgen, maar zonder resultaat. Nu staan alle seinen op groen en is er geld van de provincie om het plan uit te voeren.

Het gaat om het deel van de gemeente Staphorst dat niet valt onder de ruilverkaveling Rouveen. Die is een paar jaar geleden afgerond en nam ruim twintig jaar in beslag. De komende herverdeling van gronden zal naar verwachting binnen een jaar of vijf afgerond zijn.

De ruilverkaveling is volgens burgemeester Alssema van Staphorst belangrijk omdat de landbouwgronden in zijn gemeente erg versnipperd zijn. Hierdoor kunnen boeren niet efficiënt werken, en dat zorgt ervoor dat de landbouw in een groot deel van Staphorst geen toekomst had.

"Door de verkaveling kunnen boeren ook de komende jaren gezond werken", aldus Alssema.
In oktober installeert de provincie een stuurgroep onder leiding van burgemeester Alssema die de ruilverkaveling zal organiseren. Ook richt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) dan een zogeheten grondbank in.

terug >>