27-04-12 Meppeler Courant
Wmo-raad nog altijd diep teleurgesteld

STAPHORST - De Wmo-raad in Staphorst is nog altijd diep teleurgesteld in de lokale politiek. Ook na de raadsvergadering van deze week is het gevoel van onvrede niet afgenomen. Het gevoel bestaat dat raadsleden niet helemaal in de gaten hebben wat de raad doet en wat de problemen zijn.

Het onafhankelijke adviesorgaan had het vertrouwen in verantwoordelijk wethouder Jan Talen al opgezegd. Vanaf begin dit jaar wordt er al niet meer gewerkt. Volgens de (Wmo)-raad is er te weinig ondersteuning, te weinig geld en daardoor geen vertrouwen meer. Dinsdagavond sprak de gemeenteraad over de kwestie, zonder hoofdrolspeler Talen. Die was verhinderd.

Plaatsvervangend wethouder Klaas Brand had het niet al te moeilijk. Volgens de Wmo-raad kwam dit doordat de gemeenteraad het zout precies op de verkeerde slakken legde. Het platform is verbijsterd over de gang van zaken.

De lokale politiek sprak over het niet hebben van een secretaris en het karige budget (3.500 euro) wat volgens de Wmo-raad niet genoeg is om externe deskundigheid in te huren. Voor een goed functioneren van het adviesorgaan is dit noodzakelijk. Gemiddeld dragen gemeente 15.000 euro bij. Brand beaamde wel dat de informatievoorziening vanuit het gemeentehuis beter kan. 'Hier hebben wij steken laten vallen.' Ook vertelde hij dat als er kosten zijn, de gemeente deze gewoon betaalt.

Ondersteuning
Het belangrijkste bezwaar van de Wmo-raad kwam echter niet of nauwelijks aan de orde. Het budget voor ambtelijke ondersteuning vanuit het gemeentehuis is met de helft gekort. Daardoor heeft de Wmo-raad, die in Staphorst bestaat uit vrijwilligers uit het totale werkveld en twee vertegenwoordigers namens bijna alle kerken, geen deskundig aanspreekpunt die de ingewikkelde materie in hapklare brokken kan aanleveren en die er is om vragen over het complexe werkveld te beantwoorden. 'Daardoor kunnen wij niet werken. Gehandicapten worden de dupe.'

Volgens de Wmo-raad heeft de lokale politiek maar weinig kaas gegeten van de materie. Een aantal leden zat op de tribune. Ze wilden wat zeggen, maar het reglement van orde stond dat niet toe. Hun ogen werden groot van verbazing en schrik toen CDA'er Herriët Brinkman zei dat een vrijwilliger die affiniteit heeft met de materie het secretariële werk ook wel zou kunnen doen. Ze verwees naar sportverenigingen waar dit immers ook gebeurt. Dit ontlokte Dik Vedder van de ChristenUnie de opmerking: 'u leeft blijkbaar niet in deze wereld.'

Eén van de problemen is dat de Wmo-raad geen secretaris meer heeft. Volgens afspraak moet het adviesorgaan dit zelf regelen en betalen. Hier is echter geen geld voor. Het college zegt nu een dame gevonden te hebben die deze taak op zich wil nemen. De gemeente betaalt de kosten.

Vertrouwen
Henk Korterink, die namens de kerken zitting heeft in het adviesorgaan, riep de politiek op het vertrouwen terug te winnen. De kerk ziet en hoort veel en kan dus een cruciale rol spelen in de Wmo-raad. 'Dit staat of valt met een goede organisatie.' SGP-fractievoorzitter Klaas Slager riep zijn collega's op 'om als christenen onder elkaar schouder aan schouder het vertrouwen terug te winnen.'


terug >>