25-01-12 - Meppeler Courant
Zege van de rechtvaardigheid

STAPHORST - 'Het gaat hier over de rechtvaardigheid'. Jippe Hoekstra (PvdA) adviseerde het college gisteravond in de raadsvergadering om het voorstel over het afkoppelen van het dakwater bij woningen in Staphorst Noordwest terug te nemen. Het college gaf gehoor aan dit advies.

Het college vroeg een extra krediet van 100.000 euro voor het afkoppelen van dakwater van woningen in Noordwest, waar een herinrichting plaatsvindt. Hierbij wordt het bestaande vuilwaterriool vervangen en een extra regenwaterriool aangebracht. Wegen en trottoirs worden aangesloten op het regenwaterriool, waardoor het vuilwaterriool en de rioolzuiveringsinstallatie minder belast worden. Idee van het college was, geheel volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan dat door de raad is aangenomen, 900 euro per woning beschikbaar te stellen. Het gaat om 109 huishoudens die dan geen kosten zouden hebben. Maar dat ging de raad een stapje te ver.

Niek Gosker (CDA) diende namens de coalitiepartijen Gemeentebelangen en SGP een amendement in, onder andere om iedereen in de gemeente de kans te geven mee te profiteren. Geen 900 euro, maar dan 300 euro per huishouden. De rest van het bedrag moest dan zelf betaald worden.

Jippe Hoekstra zette er direct vraagtekens bij. 'Welke straten komen er voor in aanmerking dan? En van hoe lang geleden? Onlangs, drie jaar geleden of tien jaar geleden? Als we het verbreden naar de gehele gemeente toe, kun je net zo goed iedereen vijf euro toesturen'.

Piet la Roi (ChristenUnie) vroeg zich af wat geregeld moet worden als sprake is van een terugwerkend karakter. Hij telde 60 woningen in Staphorst Noord en 80 in Rouveen die ook in aanmerking zouden kunnen komen. 'Als de eigen bijdrage te hoog is, doet niemand mee en dan is het resultaat nihil'. Hoekstra was duidelijk: 'Je moet het risico vermijden dat straks mensen aan de poort komen die ook een bedrag willen. De kans is dat andere burgers bezwaar gaan maken. Waarom zij wel en wij niet? Die burger kan dat met redelijk veel succes aanvechten'.

Burgemeester Joop Alssema adviseerde na een kwartier schorsing om het voorstel in te trekken. 'Wij komen er later op terug en komen dan met een evenwichtiger voorstel'.

terug >>