18-01-12 - Reformatorisch Dagblad
SGP: Staphorst is baas over eigen website

De Tweede Kamerfractie van de SGP is van mening dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen wat er op hun website staat. De SGP stelt dat naar aanleiding van de ophef over de lokale site van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Staphorst. De gemeente Staphorst heeft informatie over het aanbieden van abortus van deze site verwijderd.

Kamerlid Van der Staaij heeft daarover vragen gesteld aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De SGP dringt er op aan gemeenten hierin vrij te laten. De Stichting Opvoeden, die de informatiebank voor Centra voor Jeugd en Gezin beheert, vindt dat dat niet kan, zo stelt directeur Els Verkerk in Binnenlands Bestuur: ,,Het kan niet zo zijn dat een ouder in de ene gemeente andere informatie krijgt dan in een andere gemeente. In de deelnamevoorwaarden die gemeenten tekenen als ze met ons in zee gaan, staat ook duidelijk dat er aan de content niets mag worden veranderd."
Van der Staaij vraagt de staatssecretaris onder andere: ,,Deelt u de mening dat het wenselijk is dat gemeenten eigen keuzes kunnen maken met betrekking tot de informatie die door Stichting Opvoeding wordt aangereikt? Hoe is de opvatting van Stichting Opvoeding te verenigen met uw beleid waarin gemeenten vrijheid hebben bij het inrichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin?"
Van der Staaij vraagt verder of Veldhuijzen van Zanten bereid is in overleg te treden met Stichting Opvoeden, om een constructie te vinden waarbij gemeenten toch de vrijheid houden om zelf hun sites in te vullen.

terug >>