17-01-12 - Reformatorisch Dagblad
D66: Normen voor website CJG

DEN HAAG - De fractie van D66 in de Tweede Kamer wil dat minister Schippers (Volksgezondheid) normen opstelt voor gemeenten rond de informatie die zij aanbieden op de websites van hun Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
D66-Kamerlid Dijkstra heeft daar maandag op aangedrongen. Aanleiding is het besluit van de gemeente Staphorst om op verzoek van de fracties van ChristenUnie en SGP een link naar sites met adressen van abortusklinieken te verwijderen van de website van het CJG.
D66 vindt het onwenselijk dat gemeenten zelf kunnen bepalen welke informatie zij wel of niet via de site verstrekken.
De partij stelt Schippers ook vragen over de gemeente Urk, die volgens D66 informatie over (homo)seksualiteit van de gemeentelijke CJG-website zou hebben geschrapt.

terug >>