13-01-12 - Meppeler Courant
'Vrees God en houd Zijn geboden'

STAPHORST - Waarom stelt de ChristenUnie in Staphorst principiële zaken aan de orde, als je van tevoren weet dat dit zorgt voor veel negatieve publiciteit in den lande. Deze week kreeg de CU het voor elkaar dat links naar abortus op de gemeentelijke site van het Centrum voor Jeugd en Gezin worden verwijderd.

Televisieploegen en journalisten uit den lande streken weer neer om de gemeente door de mangel te halen. Twee keer in twee jaar zorgde de plaatselijke ChristenUnie ervoor dat Staphorst groot in het nieuws kwam. De CU deed dit door zich zeer principieel op te stellen. Begin 2010 wilde de partij een Bijbelse passage over de schepping uit in een wetenschappelijk rapport over archeologie, deze week kreeg de CU het voor elkaar dat links naar abortus op de site van de plaatselijke site van het Centrum voor Jeugd en Gezin worden verwijderd. De partij werd gesteund door de SGP. In beide gevallen werd het groot nieuws. In beide gevallen weet je dat van tevoren.

Principes
'Onze principes zijn ons wel wat waard. Hoe er door andersdenkenden wordt gereageerd, is voor ons niet direct een afweging', zegt Henks Koobs, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Staphorst. 'In alle verkiezingscampagnes, die ik heb gevoerd, heb ik steeds aangegeven dat mijn credo luidt: Om U/u te dienen. In deze volgorde. U is God, u is onze naaste. We weten op grond van Gods Woord dat christenen met Zijn boodschap weerzin en tegenzin oproepen, omdat Gods geboden niet eigen zijn aan de menselijke natuur. Zijn inzettingen en geboden zijn belangrijker dan al het menselijk gesputter, want wij allen worden eenmaal gedaagd voor Gods rechterstoel. Daarbij schieten we allemaal tekort, maar dienen we wel verantwoording af te leggen over wat we hebben gedaan en misdaan. Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Dit is ons vertrekpunt, alle kritiek ten spijt.

Voor de SGP in Staphorst geldt precies hetzelfde. Ook deze partij laat regelmatig een principieel en Bijbels geluid horen. Een paar jaar geleden werd een optreden van Normaal afgekeurd. Er is jaren geleden een vloekverbod gekomen op initiatief van SGP en CU. Het zorgt altijd voor negatieve reacties, vooral op internet. Volgens SGP-raadslid Jan Visscher mag dat je er niet van weerhouden om te doen wat je moet doen. Je moet volgens hem Bijbelse principes nastreven en staan voor je zaak. Zwijgen als je op grond van je geloof in actie moet komen, is ook slecht. 'Je moet eens rekenschap afleggen. Je weet ook dat de reacties komen als je wat aankaart. Daarom moet je proberen je woorden zorgvuldig te kiezen, om niet onnodig weerstand op te roepen.'

Koobs en Visscher merken dat de aversie tegen Bijbelse principes steeds groter wordt. Dat bedroeft me en dat beangstigt mij ook', zegt Visscher. 'Ik hoop niet dat wij afkoersen op een maatschappij waarin je niet meer ongestraft voor je principes uit mag komen.'

terug >>