12-01-12 - Reformatorisch Dagblad
Staphorst verwijdert link naar abortuskliniek

STAPHORST - Het college van Staphorst heeft woensdag op verzoek van de ChristenUnie een link naar abortusklinieken verwijderd van de plaatselijke site van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Op www.cjgstaphorst.nl is de verwijzing naar de site van Rutgers WPF verdwenen. Daarop staat een overzicht van alle abortusklinieken in Nederland. Ook de links naar de hulpverleningsinstanties Fiom en Siriz zijn weggehaald. "Gelijke monniken, gelijke kappen", lichtte CU-raadslid Hutten vanmorgen toe.

Hutten: "De komende tijd gaan we in gesprek met de Stichting Opvoeden.nl, die namens de overheid de content voor de CJG-sites levert. Ik verwacht dat de stichting tegemoetkomt aan de wensen van Staphorst. Een gemeente is bovendien niet verplicht alle landelijk aangeboden informatie over te nemen."

Een motie van de CU kwam dinsdagavond niet in stemming, omdat het college toezegde de inhoud ervan uit te voeren. Als het aan Hutten ligt, staan straks op cjgstaphorst.nl alleen nog links naar instanties die zich richten op het behoud van het ongeboren "door God geschonken leven."
De site van het CJG Staphorst werd in november actief. Een lid van de CU-steunfractie stuitte op de genoemde links. "We ontdekten ook dat de CU in Ede vorig jaar vragen over dergelijke verwijzingen heeft gesteld. Volgens mij bestond er in Ede geen meerderheid om deze links verwijderen." De verwijzingen zijn op dit moment inderdaad nog op de Edese site te zien.

terug >>