11-01-12 - Meppeler Courant
Politiek terughoudend over windmolens

Staphorst - De gemeenteraad van Staphorst staat niet te springen bij het idee dat er nog eens tien tot twaalf windmolens bijkomen. De lokale volksvertegenwoordiging is in meerderheid terughoudend.

Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering. Politici eisen een integrale nota over duurzaamheid van wethouder Jan Talen. Windmolens horen hierbij, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Talen gaf aan binnen een half jaar met een dergelijk stuk te komen. De politiek sprak voor het eerst over de drie aanvragen die er liggen om tien tot twaalf nieuwe molens te bouwen. Volgens de aanvragers is de tijd rijp om er nu weer over te beginnen. In 2003 verrezen de eerste turbines nabij Rouveen in het windpark Spoorwind. De initiatiefnemers van dit park willen het cluster uitbreiden met vier turbines. Nuon wil er ook vijf of zes langs de A28 en ondernemer Lier wil ook twee giganten.

B en W van Staphorst en de provincie staan er in principe positief tegenover, uiteraard met veel voorwaarden. Zo zouden de initiatiefnemers financieel iets terug moeten doen voor de gemeenschap en moet er nog gestudeerd worden op goede inpasbaarheid.

De ChristenUnie is duidelijk: voorlopig geen extra molens. 'Drie was in 2003 het maximum en dat is nog steeds zo, zei CU-raadslid Piet la Roi. Hij verwees ook naar Dalfsen en Zwolle waar zeven en vier molens komen. 'Het is genoeg.' De CU wil een breder document over duurzaamheid, waarin windmolens, maar ook andere zaken als zonnepanelen, vergisting en meer aan bod komen. Dat ondernemers een compensatie gaan betalen aan de gemeenschap, noemde hij opmerkelijk.

Terughoudend
De SGP toonde zich ook terughoudend. Uiteraard moeten de aanvragen behandeld worden en bij de bestaande drie molens zijn wellicht mogelijkheden, maar voor het overige toonde ook de SGP zich voorzichtig. Ook van hen de vraag om een breder document over duurzaamheid. Het plan om vijf tot zes molens langs de A28 te zetten, deponeerde SGP-raadslid Lucas Mulder direct in de prullenbak. SGP en CU hebben samen negen van de zeventien zetels in Staphorst.

De PvdA toonde zich bij monde van fractievoorzitter Jippe Hoekstra positiever. Uiteraard moet de inpassing goed zijn. De PvdA wil eerst meer cijfers zien over rendement en kosten. Het CDA was veel positiever over de aanvragen. Volgens fractievoorzitter Jacob Spiker is zijn partij vanaf 2003 positief over windenergie en de mogelijkheid molens in kansrijke gebieden, zoals in Rouveen, te bouwen.

Een vertegenwoordiger van molenbouwer Enercon gaf een toelichting. Niet alleen waait het volgens hem net zo hard als aan de kust, de bouw zorgt ook direct voor 25 banen. Nuon was ook aanwezig. Een zegsman vertelde dat molens tegenwoordig veel 'gewoner' zijn. 'Binnen een paar jaar heeft de omgeving de molens geaccepteerd.'

terug >>