12-03-09
Menno de Bruyne op SGP debatavond (foto's)

De SGP studie- en jongerenvereniging hield 6 maart jl. een avond die in het teken stond van het debat vanuit de praktijk. Tweede Kamer fractiemedewerker Menno de Bruyne was deze avond te gast in Staphorst. Dhr. de Bruyne is bekend door zijn schrijven in partijblad De Banier, waar hij elke twee weken, onder het motto Haagse Propjes een diversiteit aan onderwerpen de revue laat passeren. Hij benaderde in zijn inleiding het debat vanuit de praktijk. Natuurlijk met de ingrediënten waar een goed debater aan moet voldoen, maar ook met aansprekende voorbeelden vanuit de praktijk vanuit het Tweede Kamerdebat. Daarnaast vroeg hij zich af hoe vaak nu een debat leidt tot verandering van standpunt. Uit zijn gepleegde onderzoek bleek dat dat maar heel weinig het geval is. Wel stelde een prominent debater uit het verleden van de parlementaire geschiedenis, dat hij niet hoopte dat hij zijn tegenstander zou overtuigen, en zijn tegenstander hem. Want zo stelde deze politicus dan staan we weer op dezelfde manier tegenover elkaar…. Aanvullend namen een aantal aanwezigen deel aan de praktijk van het debat, waarbij een jury met o.a. Menno de Bruyne deze debatten beoordeelden. De SGS Staphorst e.o. kan met haar leden, betrokkenen en belangstellenden terugzien op een goede avond.

terug >>