02-03-09
Werkbezoek Tweede Kamerfractie SGP aan Staphorst

De Staphorster variant is in de politiek een bekend begrip. Schamperend wordt er een coalitie met de kleine christelijke partijen mee aangeduid. De linkse fracties zien er een bedreiging in. Die kant moet het toch echt niet op. Dat werd in voorkomende gevallen vooral het CDA ingewreven. Met de bedoeling deze partij voldoende schrik aan te jagen in de hoop daarmee een politieke verbintenis met GPV, RPF (nu ChristenUnie) en SGP te voorkomen. In de wegenbouw overigens was in de vorige eeuw “de Staphorster variant” de naam voor een daar voor het eerst aangelegde soepele wegkruising.

Ik gebruik deze aanduiding in een heel ander verband. Gisteren legden we als fractie samen met onze statenleden van Overijssel, een werkbezoek af aan de mooie gemeente Staphorst. Ik ga nu voorbij aan het nuttige gesprek met het gemeentebestuur. Ik wil het hebben over het particuliere initiatief vanuit de bevolking dat leidde tot een ontmoetingsplaats voor jongeren op vooral de zaterdagavond. Men wilde de jeugd van Staphorst een alternatief bieden voor café, keet en disco. In samenspraak met jongeren, hun ouders en de kerkenraad van de grote plaatselijke hervormde gemeente, kwam het trefcentrum tot stand. In dit centrum worden heldere regels aangehouden over de sfeer, het aantal consumpties en dergelijke. De jongeren waarderen deze ontmoetingsplaats zeer. Natuurlijk is er wel regelmatig de vraag hoé een en ander in goede banen te kunnen blijven leiden, maar tot nu toe, zo werd ons gemeld, loopt dat naar tevredenheid van alle betrokkenen. Een laagdrempelig alternatief, een echte Staphorster variant!

Van der Vlies

Zie ook: Werkbezoek Staphorst, Hardenberg en Roden (externe link)

terug >>